Annons

Skylta digitalt för bättre trafiksäkerhet

Jag pendlar till Kristianstad dagligen med bil, västerifrån och passerar vägarbetet med ny bro mellan avfarterna Kristianstad Norra och Kristianstad centrum.
Bron på E22 • Publicerad 8 februari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Olycka på E22 vid Kristianstad den sista januari i år.
Olycka på E22 vid Kristianstad den sista januari i år.Foto: Mikael Persson

Dagligen är det incidenter med plötsliga körfältsbyten både till höger och vänster. Än så länge har jag inte hört talas om någon olycka på grund av detta men jag är orolig att det kommer att ske ganska snart.

Problemet, som jag ser det, är att de som kommer från Hässleholm- eller Malmöhållet, inte får någon upplysning om vilket körfält som passar för den fortsatta färden. Visserligen finns det målat på vägbanan, E22 och höger pil till Kristianstad Norra avfarten men dessa upplysningar är svåra att se vid nederbörd och mörker. Nu har den vane pendlaren lärt sig att ta rätt körfält men alltför många ”förstagångare” hamnar i fel körfält och tillsammans med för hög fart blir det en snabb överraskande sidoförflyttning.

Annons

För att förhindra ytterligare en olycka vid detta vägarbete föreslår jag att det bör finnas skyltar tidigt som upplyser om vilket körfält som passar för den fortsatta färden (gärna digitala som syns bra i mörker och nederbörd). Har försökt få tag på ansvarig för detta projekt men inte lyckats.

Per-Eric Lindahl

”Många ”förstagångare” hamnar i fel körfält och tillsammans med för hög fart blir det en snabb överraskande sidoförflyttning.”
Annons
Annons
Annons
Annons