Annons

Slopa höghastighetstågen – flytta godståg och terminaler

För 200 år sedan ville man dra järnvägar via etablerade tätorter – Malmö, Lund, Hörby, Kristianstad, Växjö och så vidare. I väster antar jag att Malmö, Göteborg, Oslo – med sjötrafik – fick vänta. En medelväg blev lösningen. Alla fick långt till järnvägen!
Järnvägar • Publicerad 13 juni 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Från sin lägenhet i Pärlan ser insändarskribenten den täta tågtrafiken till och från Hässleholms central.
Från sin lägenhet i Pärlan ser insändarskribenten den täta tågtrafiken till och från Hässleholms central.Foto: Sofia Åström

Man drog järnvägen mitt emellan, undvek platser där folk bodde. Stationssamhälle blev ett begrepp. Tävlade om att vara Sveriges tråkigaste. Eslöv vann, orättvist tycker jag!

Den tolvfiliga motorvägen finns redan: 4 filer via Kristianstad, 4 filer via Helsingborg plus några tvåfiliga däremellan. Anpassade efter behovet! Går där folk bor och arbetar! Miljöpartiet vill bunta ihop ”12-filskapaciteten” till två spår!

Annons

Orterna mellan de nuvarande stationssamhällena måste också kunna utvecklas. När jag blev pensionär fick jag chansen att leva – inte bara bo – på ett skogstorp, i en grupp av tio. Mellan två städer men långt till kommunikationer. Alla hade två bilar, och posten körde fram till gården... giftfria grönsaker... egen ved...frisk luft... ett gott liv. Men fyllde 80 och flyttade till Pärlan. Samhällets service hittade inte!

Jag ser att godstågen blir fler och längre!

Pågatågen till Kristianstad måste stanna två gånger för möten.

De tåg som kör med gamla lok och vagnar blir fler.

Fjärrtåg skall nå tätorter med matartrafik från mindre orter.

Flytta ut godstågen och godsterminalerna! Planerna finns redan.

”Och Greta: Agera partilöst och ni får med er mer folk, och folk i alla grupper.”

Flyget har utvecklats från leksaker på 1800-talet. Och skall man till Barbados eller Buenos Aires då funkar det bra med mindre plan än en jumbojet.

Flyget ger sig inte! Man arbetar med lösningar, Stockholm är inom räckhåll.

Verkligt behov finns i norr!

Dessutom:

Annons

Jag förstår inte varför Miljöpartiet satsar på höghastighetståg?

Med stora intrång i just miljön, inte bara vid bygget! Hinder i naturen! Högt, plötsligt buller/vrål! Hög förbrukning av elkraft! Barriärer mellan gamla grannar!

Att dessutom bygga 10 000-tals lägenheter är att skapa nya getton! På åkermark? Samhällsekonomin i stort!

Miljön är en fråga för vår mänsklighets existens! Gör som Röda Korset och FN!

Och Greta: Agera partilöst och ni får med er mer folk, och folk i alla grupper.

Göran Holmqvist

Annons
Annons
Annons
Annons