Annons

Socialtjänsten måste kunna tjäna medborgarna

Jakten på att undanröja kostnader och basala behov inom välfärdens verksamheter, tycks vara den drivande motorn för det kommunala styret.
Politik • Publicerad 24 januari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna är kritiska till målet om att högst en procent av hushållen i Kristianstad ska uppbära socialbidrag vid utgången av 2024
Socialdemokraterna är kritiska till målet om att högst en procent av hushållen i Kristianstad ska uppbära socialbidrag vid utgången av 2024

M, SD och KD inom Arbete och välfärdsnämnden, har nu uppdragit till Arbete och välfärdsförvaltningen att tillse att kostnaderna för försörjningsstöd förpassas till en miniminivå. Detta uppdrag benämner man “Race2one”. Ett främmande och osmakligt begrepp inom en verksamhet som hanterar medborgarnas behov av hjälp och stöd. Vad exakt detta kommer att utmynna i återstår att se.

Det är orealistiskt att minska kostnaderna för socialbidrag i en lågkonjunktur, anser skribenterna.
Det är orealistiskt att minska kostnaderna för socialbidrag i en lågkonjunktur, anser skribenterna.

I den skrivelse som ligger till grund för ”Race2one” skriver man: ”Vid utgången av 2024 skall andelen hushåll i Kristianstads kommun med behov av ekonomiskt bistånd vara högst en procent”. Detta skulle i reella tal motsvara 400 hushåll. För att detta skall uppnås måste förvaltningen enligt uppdraget utveckla rutiner och metoder. M, SD och KD kan inte utesluta att organisatoriska och budgetförändringar blir en konsekvens av genomförandet av ”Race2one”.

Annons

Arbete- och välfärdsförvaltningen har för närvarande låga kostnader för försörjningsstöd. M. SD och KD riktar genom uppdraget ”Race2one” kritik gentemot medarbetarna inom Arbete- och välfärdsförvaltningen. Vi Socialdemokrater tar avstånd från detta sätt att bedriva politik.

Personalen som handlägger försörjningsstöd, har framgångsrikt tillsett att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger på en historiskt låg nivå. För 2023 uppvisar denna verksamhet en positiv budgetavvikelse med 2 miljoner kronor.

Problemet med det borgerliga styrets direktiv till Arbete- och välfärdsförvaltningen om att reducera kostnaderna för försörjningsstöd, är att det sker i en lågkonjunktur. Direktiven som återfinns inom uppdraget ”Race2one” är i själva verket ett orealistiskt sparbeting. Att nedbringa kostnader för försörjningsstöd och bryta biståndsberoendet, är avhängigt av hur arbetsmarknaden ser ut och inte av ett mindre begåvat tävlingsrace som nu M, SD och KD vill introducera i Arbete- och välfärdsförvaltningen. Att ålägga förvaltningen att med nya arbetsmetoder lösa omvärldsfaktorer såsom arbetslöshet och utbildningsbehov, är en styrfilosofi som inte är förankrad i verkligheten.

Att göra familjer/individer oberoende av ekonomiskt bistånd från kommunen är den grundläggande tanken i socialtjänstlagen. Vi socialdemokrater i Arbete- och välfärdsnämnden menar att detta måste resultera i en budget som möjliggör denna ambition, att skapa insatser som stärker familjer och individers egna resurser. Att bedriva en fullgod verksamhet, och tillse att förebygga biståndsberoende, kan inte möjliggöras utan rätt förutsättningar. Om Arbete- och välfärdsnämnden skall kunna styras på ett ändamålsenligt sätt, måste också budgetmässiga förutsättningar ges.

De senaste decennierna har inneburit en stor förändring av den svenska välfärden. En viktig del i välfärdsbygget. Långtgående marknadslösningar av välfärden har förändrat den offentliga verksamheten i grunden med åtstramningar som följd.

Jämlikhet, omfördelning och trygghet utgör inte den borgerliga politikens ledstjärnor. En borgerligt styrd socialnämnd vill gärna individualisera sociala problem, och ser inte vikten av att skapa ett socialt hållbart samhälle för de svaga och utsatta grupperna. Socialtjänstens identitet får inte gå förlorad i ett ideologiskt vägval som leder oss bort från socialtjänstlagens solidariska tanke om att stärka människors ekonomiska och sociala trygghet.

De socialdemokratiska gruppen inom Arbete-och välfärdsnämnden

Katarina Honoré

2:e vice ordförande AVN Kristianstads kommun

Lars Sjöberg

Annons

Patric Nelson

Titti Tingström

Ann Bertilsson

Hasan Akbar

”Ett främmande och osmakligt begrepp inom en verksamhet som hanterar medborgarnas behov av hjälp”
Annons
Annons
Annons
Annons