Annons

Sparförslaget ett dråpslag mot kommunens mindre byar

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa att kultur- och fritidschefen Sara Eckerström föreslår att avsluta förvaltningens hyresavtal för Genastorps och Hököns gamla skolor, Hemgården i Killeberg samt Medborgarhuset i Lönsboda.
Felprioriterat • Publicerad 4 april 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lokaler som Hököns gamla skola samlar regelbundet varje vecka byinvånarna med flera till olika kulturella aktiviteter.
Lokaler som Hököns gamla skola samlar regelbundet varje vecka byinvånarna med flera till olika kulturella aktiviteter.Foto: Marcus Enochsson

Samtliga dessa byggnader ägs av Osby kommun, innebärande att den mindre besparing som göres härstädes, resulterar i samma kostnadsökning hos samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för byggnaderna. Det vill säga ett nollsummespel med berörda kommuninvånare och tillika skattebetalare som insats och förlorare, därest också förvaltningschefen Åsa Hallen Olofsson tankar om en eventuell försäljning av de aktuella byggnader kommer till stånd. Att motivera detta med att kommunen har väldigt gott om lokaler oaktat belägenhet, är lika väl genomtänkt, som att likt Osbybostäder säga att medeltalet är bra, när man har en fot på spisen och en i frysboxen. Småorterna saknar oftast helt alternativ.

Att som första besparingsförslag från kultur- och fritidschefen utdela ett dråpslag mot huvudsakligen kommunens mindre byar tyder på fullständig avsaknad av kunskap, om vad dessa byggnader betyder för berörda byar och deras invånare och omland. Kommer att drabba betydligt flera, än om någon enstaka ytterligare personal måste sägas upp, utifrån denna mycket marginella besparing. Allt kan och bör inte koncentreras till Osby tätort. Kommunens kulturpris utdelades till exempel häromåret till personer och verksamheter som har sitt ursprung i Hököns gamla skola, som dessutom regelbundet varje vecka samlar byinvånarna med flera till olika kulturella aktiviteter. Är detta måhända ett uttryck för att såväl fritidschefen som förvaltningschefen är så kallade ”flyttfåglar” boende på annan ort, och med bevisligen bristande kunskap om de delar av kommunen, som ligger utanför tätorten. Dessa ska inte bara bidraga med kommunalskatt utan bibringas jämväl service, såväl praktisk som här kulturell.

”Osby kommun har under senare år i andra sammanhang uppvisat en tvivelaktig spendersamhet kopplat till felaktiga bedömningar och ren okunskap.”
Annons

Osby kommun har under senare år i andra sammanhang uppvisat en tvivelaktig spendersamhet kopplat till felaktiga bedömningar och ren okunskap. Bland annat ett antal tveksamma fastighetsaffärer som kostat och även framgent kommer att kosta kommunen stora pengar, till exempel Junesco i Lönsboda och Brio-huset i Osby. Strandpaviljongen var man också och nosade på. I Lönsboda ville man elda upp en gammal ”kåk”, som man istället kunde sälja för cirka 800 000 kr efter Hembygdsföreningens protester. Och i Osby har man skänkt en tomt till det just nu skandalomsusade K-Fastigheter, för att sedan tvingas hyra delar av byggnationen.

Till kommunens marginella försvar bör dock sägas, att delar av ovanstående galenskaper genomfördes av den tidigare fastighetschefen Anders Edwall, men trots detta begåvade kommunen honom med cirka 1 miljon kronor i avgångsvederlag, det vill säga betydligt mer än internhyran för de nu aktuella byggnaderna.

Det är inte heller första gången kommunen generöst spenderar avgångsvederlag på tjänstemän, som inte platsar i förvaltningen. Det måste bli ett omedelbart slut på detta, samtidigt som att den så kallade HR-chefen lär sig att rekrytera en väl fungerande personal.

Sammanfattningsvis bör politikerna av alla färger nu ta sitt ansvar, och avvisa de framlagda och ogenomtänkta förslagen från suboptimerande tjänstemän, utan kunskap om effekterna härav för kommunens perifera delar och dess invånare. Osby tätort, delar av ”inkråmet” i kommunhuset och löpande kostnader till och för den stiftelse som nu äger Brio-huset med mera bör också genomlysas i den nödvändiga kostnadsjakten.

Olle Nilsson, opolitisk sanningssägare

Annons
Annons
Annons
Annons