Sprider humbug om klimatförändringarna

Replik på insändaren ”Lita på naturvetenskapen – det finns ingen klimatkris.”
Forskning • Publicerad 1 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Synen efter en större skogsbrand i Spanien tidigare i år. De stora skogsbränderna i Europa startar allt tidigare på året, och forskare tror att problemet kommer att förvärras i takt med att klimatförändringarna förvärras.
Synen efter en större skogsbrand i Spanien tidigare i år. De stora skogsbränderna i Europa startar allt tidigare på året, och forskare tror att problemet kommer att förvärras i takt med att klimatförändringarna förvärras.Foto: Emilio Morenatti

Den som likt Göran Samuelsson (Kb/Nsk 28/7) kallar klimatförändringarna för ”hysteri” och ”cirkus” bör nog repetera nyheterna från hela vår jord – Syd- och Mellaneuropa, Storbritannien, Afrika, Nordkalotten, Australien, Kalifornien och många andra ställen – inte bara i år, utan från de senaste 30 åren. Tecknen är övertydliga. Det borde de vara även för en konspirationsteoretiker.

Göran Samuelsson uppvisar ett typexempel på hur konspirationsteorier fungerar: Man är så starkt troende på sin teori att man lägger enorm möda på att hitta det halmstrå som stöder teorin.

I Göran Samuelssons fall har han hittat en ”klimatprofessor” som påstår vissa saker, som utan sakgranskning förrädiskt tycks peka på att effekten av översvämningar, stigande havsnivåer, rekordtemperaturer och bränder etcetera inte har något samband med de klimatförändringar som dokumenterats en längre tid. Myterna sprids vidare till allmänheten.

”Nu, så här 9 år senare, är det få – utom möjligen Göran Samuelsson – som fäster någon vikt vid Humlums konspirationsteori om klimatet.”

Vid närgranskning visar det sig att ”klimatprofessorn” Ole Humbug (förlåt O. Humlum) som Göran Samuelsson hänvisar till, inte alls är klimatprofessor utan professor i fysik med inriktning geologi.

Humlum summerar inte ”utvecklingen … de senaste 40 åren”. Istället är det så att Humlum presenterar av honom själv utvald statistik av vissa klimatdata. Utan att inte vara klimatolog – men ändå professor – försöker han bekräfta sin tro på att klimatförändringarna inte är något problem.

Eftersom Göran Samuelsson har samma tro som Humlum, sprider han vidare Humlums villfarelser som ”naturvetenskap”.

Humlum har 2013 publicerat en så kallad vetenskaplig artikel där han fastslår sina villfarelser. Han påstod där förhållanden som motsägs av mätdata. Det förlag som publicerade artikeln korrigerade Humlums påståenden på ett väsentligt sätt. Nu, så här 9 år senare, är det få – utom möjligen Göran Samuelsson – som fäster någon vikt vid Humlums konspirationsteori om klimatet.

Den som vill veta vad den nuvarande och samlade naturvetenskapen står gällande klimatforskningen bör leta på The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) inom FN, där hundratals verkliga klimatforskare samverkar.

Crister Albinsson