Annons

Stäng inga biblioteksdörrar

I Kristianstad kommuns gällande Biblioteksplan beskrivs hur den lagstadgade folkbiblioteksverksamheten är organiserad i stadsbibliotek, 11 filialer, en utlåningsstation, en bokbuss och det digitala SNOKA-biblioteket.
Bibliotek • Publicerad 2 december 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det behövs öppna biblioteksdörrar.
Det behövs öppna biblioteksdörrar.Foto: Christine Olsson/TT

I Kristianstad kommuns gällande Biblioteksplan beskrivs hur den lagstadgade folkbiblioteksverksamheten är organiserad i stadsbibliotek, 11 filialer, en utlåningsstation, en bokbuss och det digitala SNOKA-biblioteket. Det hela ses som ett bibliotek med 15 dörrar. Att folkbibliotek skall vara tillgängliga för alla och genom att erbjuda tillgång till litteratur i olika former främja såväl personlighetsutvecklande läslust som ökad kunskap betonas. Bibliotek är i vid bemärkelse informationscentra- ler, grund för en fri åsiktsbildning och därmed demokratin. I bibliotekslagen framhålls, att behoven hos barn och unga samt olika minoritetsgrupper skall beaktas.

Samtliga områden inom kommunens verksamhet berörs av de minskade ramar den nu beslutade budgeten ger för nästa år. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer den 10 december att behandla hur dess besparingsbeting skall effektueras. På denna tidnings debattsidor har protester mot att vissa namngivna filialer skulle kunna stängas framförts. Nu finns ett förslag från nämndens majoritet. Det föreslås, att Österängs bibliotek stängs och att Linderöds utlåningsstation ersätts med bokbussbesök. Alltså kommer två av bibliotekets dörrar att stängas. Den ena dörren i en mindre landsbygdstätort tre mil från centralorten, den andra dörren visserligen inte så långt från stadsbiblioteket, men i ett enhetligt centrumområde från 1960-talets stora bebyggelseepok, då nya områden liknande detta fick centra med skola, kyrka, affärer och bibliotek och där flera av de i bibliotekslagen prioriterade grupperna här som i andra kommuner kom att bosätta sig.

Annons

Också på sådana ställen behövs öppna biblioteksdörrar.

Ann Renbjer

ordförande Bibliotekets vänner

i Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons