Annons

Stärk det tillitsbaserade ledarskapet inom vården

Region Skåne och kommunerna och står inför stora utmaningar gällande vården.
Våra hjältar i vården möter ständigt människor i kris och fattar många svåra beslut i stressiga situationer.
Centerpartiet • Publicerad 11 juli 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi behöver ett paradigmskifte inom vård och omsorg där medarbetare ges mer inflytande att lösa de komplexa situationer som de ställs inför dagligen, skriver insändarskribenterna.
Vi behöver ett paradigmskifte inom vård och omsorg där medarbetare ges mer inflytande att lösa de komplexa situationer som de ställs inför dagligen, skriver insändarskribenterna.Foto: Fredrik Sandberg/TT

De tar sig alltid tid till det stödjande samtalet även om arbetsdagen har varit lång och svår. Samtidigt som de offrar sig helhjärtat för att ge stöd till andra, riskerar de överbelastning, utbrändhet och sjukskrivning.

Styrningsfilosofi inom offentlig sektor idag, bygger till stor del på gamla synsätt kring ledarskap, där kontroll och detaljstyrning är hörnstenarna. Dessvärre har kontroll och detaljstyrning en utarmande effekt på människor som arbetar hårt för att ge god vård.

”De abstrakta strategiska målen från högsta ledningen skapar alienation för de anställda som dagligen brottas med verkligheten.”
Annons

Som det är idag använder politiker och högre chefer ofta otydliga strategiska dokument som många har svårt att förhålla sig till. De abstrakta strategiska målen från högsta ledningen skapar alienation för de anställda som dagligen brottas med verkligheten. De fint formulerade orden som ofta förekommer i dessa dokument omyndigförklarar medarbetarnas handling och omdömesförmåga. Här kommer maktlösheten in som många medarbetare inom kommuner och landsting varje dag upplever, maktlösheten som har skapat det höga ohälsotalet som finns hos dessa medarbetare.

Samtidigt som regionen arbetar med att förebygga ohälsa i samhället, skapas ohälsa bland de egna medarbetarna. Detta medför såklart en onödig samhällskostnad som sällan diskuteras. De smarta lösningarna lyser med sin frånvaro och det enda som diskuteras är förhöjda skatter, eller ännu mer kontroll och vi tror inte att något av dessa synsätt kan vara lösningen på framtidens samhällsutmaningar.

Det är hög tid att inkludera medarbetare och medborgare i samhällsutvecklingen nu! Tillitsbaserat ledarskap ger makt och möjligheter till medarbetare och medborgare att påverka utmaningar i samhällsutvecklingen. Det finns så många eldsjälar inom vården som har goda idéer och vill utveckla och förbättra vården, men de blir ständigt hindrade av tillfälliga omorganiseringar eller överbeläggningar. Det tillitsbaserade ledarskapet skulle kunna fånga upp idéer och ge medarbetare mer inflytande i den övergripande situationen.

Tillitsbaserat ledarskap kan även skapa en gemensam förståelse för verksamhetens övergripande uppdrag. Vi tänker att tillitsbaserat ledarskap kan ge kraft åt varje människa, och att alla människor behöver ges möjlighet att växa och utvecklas på sin arbetsplats.

Vi behöver ett paradigmskifte inom vård och omsorg där medarbetare ges mer inflytande att lösa de komplexa situationer som de ställs inför dagligen. Det är hög tid att politiker och högre tjänstemän i kommuner och landsting lägger mer fokus på hållbar utveckling för att möta dagens och framtida utmaningar. De som arbetar i vården behöver kraft och energi för att orka ge stöd till andra. Vi i Centerpartiet vill ge kraft åt varje skåning för att HELA Skåne ska få möjlighet att utvecklas. Därför vill vi i Centerpartiet utveckla och stärka det tillitsbaserade ledarskapet och förbättra vården för personal såväl som patienter.

Qalinle Dayib (C), ordförande för tekniska nämnden i Kristianstad, kandidat till regionvalet för Centerpartiet

Anna Pålsson (C), universitetsadjunkt i omvårdnad, kandidat till regionvalet för Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons