Annons

Stärkt stöd för regionala flygplatser

För Kristdemokraterna är en av de högsta prioriteringarna att hela Sverige ska fungera. Det handlar om att kunna bo, verka och leva i hela landet, och att kunna skapa sig ett gott liv var man än bor.
Flygpolitik • Publicerad 28 september 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Regionala flygplatser är viktigt, hävdar KD-skribenterna.
Regionala flygplatser är viktigt, hävdar KD-skribenterna.Foto: Lasse Ottosson

För att detta ska vara möjligt behöver vi förvalta och utveckla alla former av

kollektivtrafik. Det gäller inte minst det regionala flyget. De regionala flygplatserna är viktiga för enskilda medborgare, näringsliv och samhällsviktiga verksamheter.

Annons

De bidrar till möjligheten att bo i hela landet och har inte minst en viktig roll i händelse av kris eller krig.

Dessvärre innebär de små trafikvolymerna vid flygplatserna att det är svårt att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. De går med underskott. Det statliga stödet för de icke-statliga flygplatserna har dessutom varit oförändrat under lång tid och inte heller indexuppräknats.

Därför har ett av de kristdemokratiska statsråden, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, meddelat att regeringen mer än dubblerar driftstödet till de regionala flygplatserna i höstbudgeten.

Driftstödet riktar sig till kommunala likväl som privata flygplatser, och är den största förstärkningen av stödet någonsin.

Genom den historiskt stora satsningen på de regionala flygplatserna säkerställs att viktig infrastruktur och samhällsviktig verksamhet fungerar långsiktigt.

Förstärkningen bedöms ge avsevärt förbättrade förutsättningar för driften av de regionala icke-statliga flygplatserna och väsentligt minskade risker för nedläggning av denna viktiga infrastruktur runt om i landet.

Beskedet innebär bland annat att Kristianstad-Österlens flygplats som är utpekad beredskapsflygplats kan få ökat stöd, vilket är viktigt för hela Skåne.

Regeringen genomför nu kristdemokratisk politik på flera områden. Det handlar om sänkt skatt på bränsle, utbyggd laddinfrastruktur, satsningar på äldreomsorgen och sjukvården, och tillskott till infrastrukturen. Kristdemokraterna fortsätter att arbeta för det vi har lovat – att hela Sverige ska fungera.

Torsten Elofsson

Riksdagsledamot för Kristdemokraterna

Annons

Cecilia Engström

Riksdagsledamot för Kristdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons