Annons

Stegarnas längd måste anpassas till vattendjupet

Svar på insändaren ”Vänta inte med att byta ut trappstegarna i Balsbybadet” den 5 juli.
Badplats • Publicerad 7 juli 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Onsdagen den 6 juli kontrollerades stegarna i Balsby, skriver insändarskribenten.
Onsdagen den 6 juli kontrollerades stegarna i Balsby, skriver insändarskribenten.Foto: Roald, Berit

Det är alltid bra att medborgarna har ögonen öppna och påpekar förbättringsmöjligheter. I fallet med badstegarna i Balsby finns det flera förklaringar till att de är som de är.

Då bryggorna i insjöbaden är flytbryggor rör sig dessa med vattenståndet, vilket innebär att avstånd från botten till stegarnas första steg kan variera kraftigt under året. Stegarnas längd måste därför anpassas till vattendjupet så de inte slår i botten vid lågvatten och därmed förstör såväl stege som brygga. Även risk för klämskador föreligger när stegarna är för nära botten om någon badande är på bryggan samtidigt som en annan är på väg upp och råkar ha foten under stegen.

”Beträffande fastsättningen av stegarna har detta gjorts på erforderligt sätt med korrekt antal bultar.”
Annons

Onsdagen den 6 juli kontrollerades stegarna i Balsby. Vi bytte ut en stege med tre steg mot en med fyra steg och flyttade ut den till en plats med något större vattendjup för att inte riskera att slå i botten vid lågvatten. Den andra stegen på plats har redan sedan tidigare fyra steg. Beträffande fastsättningen av stegarna har detta gjorts på erforderligt sätt med korrekt antal bultar.

Angående vattenrutschbanor är dessa numera borttagna på samtliga insjöbad då säkerhet med ett löst lekredskap inte kan garanteras vid till exempel lågt vattenstånd, om dessa avsiktligt flyttas ur sin position, skadegörelse etcetera.

Grillplatserna är tyvärr också borttagna, i samråd med ett stort antal Balsbybor, sedan flera år på grund av en omfattande skadegörelse, vårdslös eldning och allmän störning. För information så är sidan om badplatser på kommunens hemsida numera uppdaterad med rätt information om vad som finns på badplatserna.

Torbjörn Fridh, driftledare, tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun

Annons
Annons
Annons
Annons