Annons

Stoppa mineraljakten!

För ett par veckor sedan fick vi i Centerpartiet besöka familjen Jönsson i Onslunda, Tomelilla. De är oroliga för framtiden, för gården, för barnen och barnbarnens skull. Ett brittiskt bolag vill provborra på deras mark och som lagen ser ut har varken familjen Jönsson eller kommunen rätt att vägra, skriver företrädare för Centerpartiet i Region Skåne.
Markägande • Publicerad 27 september 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Moder Christa från Mariavall under förra höstens ljusmanifestation mot mineraljakt.
Moder Christa från Mariavall under förra höstens ljusmanifestation mot mineraljakt.Foto: Mark Hanlon

Det är en lag som andas 1600-tal. Gruvbolag som utan att behöva tillstånd från vare sig markägare eller kommun kan komma in på husknuten och börja borra. Om du inte äger din fastighet är du dessutom rättslös.

Minerallagen tar ingen hänsyn till boende, ingen hänsyn till miljön och ingen hänsyn till företag som redan finns på platsen.

Annons

Lokalt och regionalt engagemang är väldigt viktigt. Den kraftsamling som boende och ideella krafter, inte minst LRF och VetoNu, är avgörande för att lyfta frågan. På förslag från Centerpartiet har en enig regionstyrelse uttalat att minerallagen behöver ändras.

”Det är orimligt att vissa har tvingats vänja sig att få sin mark inmutad med några års mellanrum...”

Men det slutar inte där. För att uppnå verklig förändring måste lagstiftningen ändras. Det är orimligt att vissa har tvingats vänja sig att få sin mark inmutad med några års mellanrum av olika gruvbolag. Det räcker nu.

Minerallagen måste ändras så att följande säkerställs:

1. Inför ett kommunalt veto mot prospektering och utvinning av mineraler i alunskiffer.

Miljöriskerna är stora vid gruvdrift i alunskiffer, eftersom brytning bildar svavelsyra. Svavelsyran frigör i sin tur tungmetaller och radioaktiva ämnen, med stor risk för att skada grundvatten, vattendrag och markområden. Därför måste också invånarna och kommunen få vara med och bestämma ifall en gruva ska få öppnas.

2. Inför krav på Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redan vid ansökan av undersökningstillstånd.

Idag är det fritt fram för gruvföretag att prospektera utan att ta hänsyn till miljön. Det är till och med tillåtet att prospektera i naturreservat. Den som prospekterar letar efter platser att öppna en gruva på. Därför menar vi att miljökonsekvensbeskrivning vara med genom hela processen. Ska vi uppnå ett hållbart samhälle måste hänsyn tas till miljön.

3. Utred hur markägarperspektivet kan stärkas i minerallagstiftningen.

”Den mineraljakt som vi nu ser på Österlen och på andra ställen i Skåne, går emot det mesta som vi står för.”

Gruvdrift ses idag alltid som ett viktigt samhällsintresse. Så pass viktigt att det inte bara står över miljön, utan även alla andra intressen till exempel vem som äger marken eller att någon annan redan drivet ett företag där. Därför vill vi att Centerpartiet verkar för att utreda hur markägarperspektivet kan stärkas i minerallagstiftningen.

Centerpartiet har genom i mer än hundra år arbetat för att beslut ska fattas så nära människor som möjligt, för äganderätten och för en miljö som vi med stolthet kan lämna över till våra barn och barnbarn. Den mineraljakt som vi nu ser på Österlen och på andra ställen i Skåne, går emot det mesta som vi står för.

Annons

Den 26–29 september, håller Centerpartiet sin partistämma i Karlstad. Vi kommer att vara där för att hela vårt parti ska stå bakom en hållbar och modern lagstiftning. Lyckas det, kommer kravet att drivas på den högsta politiska nivån.

Annette Linander (C)

Regionråd och gruppledare, Region Skåne

Birte Sandberg (C)

Regionråd, Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons