Annons

Stoppa nedläggning av biblioteksfilialerna

Så dök det till sist upp, det besparingsförslag inom kulturen som så många av oss har fruktat. Nedläggningar av bibliotek. Efter många rykten och protestlistor under våren står det nu klart att den borgerliga ledningen i kultur- och fritidsnämnden vill lägga ner biblioteken i Linderöd och på Österäng, skriver Mikael Persson, gruppledare för Vänsterpartiet.
Biblioteken • Publicerad 4 december 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kevin Benn på Österängs bibliotek,
Kevin Benn på Österängs bibliotek,Foto: Peter Åklundh

Detta ska spara den närmast absurda summan om 120 000 kronor per år, inte ens så mycket är invånarna i dessa orter värda för ett kulturellt grundutbud. Tydligare kan nedprioriteringen av de mindre orterna på landsbygden och stadens arbetarklasskvarter knappast bli.

Det fysiska biblioteket är inte bara en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar möts och tar del av kunskap, litteratur och kultur. De är också en plats där för- och grundskolebarn får sina första kulturella intryck, där det spelas teater, erbjuds en dykning i världslitteraturen och läses sagor på flera språk. Behovet av kultur och fritid bär vi med oss från första stund och det är avgörande för barns och ungdomars goda utveckling. Möjligheten till en meningsfull fritid är idag starkt segregerad och kommer att bli än värre genom dessa nedläggningar.

”De boende på Österäng och i Linderöd skall förnekas möjligheten till ett bibliotek i närheten av sitt boende. Istället hänvisas de till att ta bussen för att nå ett bibliotek...”
Annons

Till saken hör att beslutet nu i det närmaste smygs igenom. Demokrati sägs ofta vara konsten att fatta beslut men minst lika viktig är konsten att lyssna. Konsten att lyssna och ge andra möjlighet att komma med synpunkter och förslag blir extra viktig ett år med en pandemi som gör att vi inte kan träffas på samma sätt som tidigare. Tyvärr har detta brustit vid ett antal tillfällen under året, allra tydligast när Slussen och de centrala specialpedagogerna försvann utan att personalen gavs en seriös möjlighet att påverka. Nu med mindre än tio dagar kvar till beslut dyker nedläggningsförslaget upp, inte som ett förslag som berörda medborgare ges möjlighet att tycka till om utan långt in i nämndens handlingar utan något synligt försök till kommunikation.

De boende på Österäng och i Linderöd skall förnekas möjligheten till ett bibliotek i närheten av sitt boende. Istället hänvisas de till att ta bussen för att nå ett bibliotek, en buss de för övrigt avråds att åka om de inte absolut behöver. Därtill berörs ett antal skolor och förskolor som blir av med sina skolbibliotek. Och dessutom, ingen av dessa har getts en chans att säga vad de tycker.

”Har det ställts några frågor till de boende utan egen dator som är hänvisade till bibliotekens datorer för sin digitala kommunikation?”

Vad säger byalaget i Linderöd? Vad säger hyresgästföreningen på Österäng? Och vad säger de elever, pedagoger och rektorer som får sin möjlighet att bedriva undervisning försämrad? Ingen vet.

Har det ställts några frågor till barn- och utbildningsförvaltningen kring de extra kostnader som uppkommer för deras del? Har det ställts några frågor till de boende utan egen dator som är hänvisade till bibliotekens datorer för sin digitala kommunikation? Har det gjorts några alls försök att lyssna?

Frågorna blir hängande i luften kring ett förslag som absolut måste stoppas.

Mikael Persson, gruppledare Vänsterpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons