Annons

Studenter på Högskolan Kristianstad förtjänar ett modernt lärosäte

Situationen för studenter har förändrats sen Högskolan Kristianstad flyttade 1995 till Näsby. Det är dags att blicka mot framtiden, skriver studentkåren vid Högskolan Kristianstads ordförande Harald Persson,
Högskolans flytt • Publicerad 20 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
201007 Kristianstad. Högskolan  i Kristianstad vill flytta från sin nuvarnmde plats till den sk badhustomten i kvarteret Barkacka.
201007 Kristianstad. Högskolan i Kristianstad vill flytta från sin nuvarnmde plats till den sk badhustomten i kvarteret Barkacka.Foto: jens christian

Att en flytt kommer att bli av är ännu inte fastställt, men möjligheten måste finnas. När lärosätet, tillsammans med studentrepresentanter, har beslutat att undersöka möjligheten för ett citycampus har klara signaler att det behövs en förändring visat sig. Vi som studentkår arbetar särskilt för att studenternas behov ska komma i fokus.

”Dagens lokaler på högskolan är byggda för ett helt annat ändamål, vilket har gjort dem omoderna och inte anpassade för dagens undervisningsformer.”

Det nuvarande området på Näsby är ett vackert område, det har nära tillgång till naturen och ligger bredvid den största samling studentbostäder vi har i Kristianstad. Men det är så mycket mer vi studenter behöver. Dagens lokaler på högskolan är byggda för ett helt annat ändamål, vilket har gjort dem omoderna och inte anpassade för dagens undervisningsformer. Ett exempel är att lokalerna är för små för våra större klasser, som för sjuksköterskor och förskollärare, samhällsviktiga yrken med hög efterfrågan.

Annons

Möjligheten att skapa ett citycampus innebär möjlighet till ett campus som är anpassat till den verksamhet som faktiskt bedrivs där. Vi behöver lokaler som är i grunden skapade utifrån våra behov, inte anpassade.

”På vårt lärosäte finns en god sammanhållning mellan studenter och personal, men möjligheten till ett citycampus banar också väg för samhörighet med Kristianstad.”

Ett citycampus ger inte bara studenterna en chans till bättre utbildning utan kan även skapa en samhörighet med staden. På vårt lärosäte finns en god sammanhållning mellan studenter och personal, men möjligheten till ett citycampus banar också väg för samhörighet med Kristianstad. Högskolan Kristianstads stora antal pendlande studenter kan gynnas av ett campus nära centralstationen och dessutom kan stadslivet gynnas av att komma i direkt kontakt med studenterna.

Vi som studenter vill gärna vara en del av staden och hoppas att staden vill vara en del av vår studietid och kommande arbetsliv.

Harald Persson, Ordförande Kristianstad Studentkår

Annons
Annons
Annons
Annons