Annons

Sveriges farligaste plats är i hemmet

Samhällsdebatten om trygghet och säkerhet handlar ofta om de brott som sker på gator och torg.
Men den farligaste platsen för kvinnor i Sverige är det egna hemmet.
Debatt • Publicerad 25 november 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Genom att synliggöra mäns våld mot kvinnor vill vi stödja de som utsätts och vi vill att fler vågar anmäla, skriver lokala polischefer i debattartikeln.
Genom att synliggöra mäns våld mot kvinnor vill vi stödja de som utsätts och vi vill att fler vågar anmäla, skriver lokala polischefer i debattartikeln.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det har varit en dyster utveckling under året med en ökning av skjutvapenvåld och sprängningar i Sverige. Det är naturligt att det blir stort fokus på dessa brott, som inte bara drabbar personer som har kopplingar till kriminella nätverk utan i allt högre grad även anhöriga och andra medborgare som inte har någon som helst koppling till kriminalitet.

Men en mer konstant våldsvåg som det talas alldeles för lite om är den som årligen drabbar tiotusentals kvinnor i Sverige.

Annons

Idag på internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, Orange Day, vill vi sätta fingret på våldsdåd som sker i den privata sfären. Om det inte går så långt som till att en kvinna dödas, passerar dessa brott ofta obemärkt förbi. En orsak är att kvinnor som utsätts för våld i nära relation sällan anmäler det till polisen. Siffran är så låg som 4 procent, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

Trots det enorma mörkertalet har polisen i nordöstra Skåne (Bromölla, Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner) hittills i år tagit emot nästan 700 anmälningar om brott i nära relation. Brotten sker varje dag i alla bostadsområden, i alla delar av samhället och i alla åldrar. Våld i parrelation drabbar allt från ungdomar till pensionärer.

79 procent av de som anmäler att de utsatts för våld i nära relation i nordöstra Skåne är kvinnor. Varje dag åker våra polispatruller till hem där en man utsatt sin partner för våld. Det handlar om misshandel med tillhyggen eller stryptag, verbala hot och mordförsök. Inte sällan blir barn vittnen till händelserna, vilket också är en brottslig handling.

Polisen lägger stora resurser på att utreda dessa brott och på att lagföra gärningsmännen, men vi behöver göra mer och därför har en nationell satsning inletts med ett mer offensivt fokus på personerna som utövar partnervåld. Syftet är att förebygga och förhindra upprepad grov våldsbrottslighet. En annan del är att säkra mer teknisk bevisning så att fler ärenden kan gå vidare till åtal, även i de fall då vi inte får vittnesmål från den våldsutsatta kvinnan.

Av de brott som sker under ett dygn, och som vi i urval uppmärksammar på polisens hemsida och i kontakter med media, har vi varit sparsamma med att lyfta våld i nära relation. Ofta av hänsyn till privatliv och personlig integritet. Polisen ska naturligtvis inte lämna ut uppgifter som gör att brottsutsatta och misstänka går att känna igen, men om vi avhåller oss från att berätta om dessa grova brott riskerar det att signalera att vi förminskar brottens betydelse. Inget kan vara mer felaktigt. Att utöva våld mot sin partner är inte en privat angelägenhet eller ett socialt fenomen. Det är kriminella handlingar och ett stort samhällsproblem som får förödande konsekvenser för de som utsätts och för alla de barn som växer upp med våld i hemmet.

Brotten förtjänar att nå offentligheten i proportion till hur vanliga de faktiskt är. Av all misshandel i nordöstra Skåne hittills i år har 64 procent inträffat inomhus och det är kvinnorna som är mest utsatta. Ändå handlar den allmänna debatten om trygghet och säkerhet nästan uteslutande om det som sker på gator och torg.

Polisen ska jobba för en breddad syn på begreppet trygghet och säkerhet. Ett steg är att tala mer om de allvarliga våldsbrott som oftare sker i slutna privata miljöer än på allmänna platser och där gärningsmannen inte är vem som helst utan brottsoffrets partner.

Genom att synliggöra dessa brott vill vi stödja de som utsätts och vi vill att fler vågar anmäla. Vi vill också att många fler som misstänker att någon utsätts för våld i nära relation anmäler till polisen. Och inte minst vill vi att de som utsätter närstående för våld söker hjälp för att bryta sitt beteende.

Caroline Aspinge, polisområdeschef Blekinge nordöstra Skåne

Michael Mattsson, biträdande polisområdeschef Blekinge nordöstra Skåne

Annons

Jonas Ek, chef lokalpolisområde Kristianstad

Anna-Karin Davidsson, tf chef lokalpolisområde Hässleholm

Fredrik Liljeroos, chef utredningssektionen polisområde Blekinge nordöstra Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons