Annons

Ta ansvar i regioner och kommuner!

Med hänvisning till att oppositionen i riksdagens försökt att införa en annan icke expertstyrd strategi i form av populärpolitiska idéer vill jag göra er uppmärksamma på fördelningen av uppgifter enligt regeringskansliet, skriver Jörgen Eriksson, Kristianstad.
Ansvar • Publicerad 9 juni 2020
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På regeringen.se är ansvarsfördelningen listad. Detta är lägstanivåer så regionerna och kommunerna kan mycket väl genom egna beslut och åtgärder göra avsevärt mer! Det fungerar inte att skuldbelägga regeringen och Folkhälsomyndigheten för att ni själva ska framstå som skuldfria.

Genom lagstiftningen har kommuner och landsting fått ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommuner och landsting kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter.

Annons

Kommunernas obligatoriska uppgifter

Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)

För-, grund- och gymnasieskola

Plan och byggfrågor

Miljö- och hälsoskydd

Renhållning och avfallshantering

Vatten och avlopp

Räddningstjänst

Civilt försvar

Biblioteksverksamhet

Annons

Bostäder

Frivilliga uppgifter

Fritid och kultur

Energi

Sysselsättning

Näringslivsutveckling

Landstingens obligatoriska uppgifter

Hälso- och sjukvård

Tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder

Frivilliga uppgifter

Annons

Kultur

Utbildning

Turism

Gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och landsting

Regional och lokal kollektivtrafik

Således är det regionerna/landstingen som har ansvaret att ombesörja utförandet testerna och inte Regeringen.

Följande fördelning styr i närliggande landsting/regioner.

Blekinge M+C+KD+L

Halland M+C+KD+L

Kronoberg M+C+KD+L

Annons

Skåne M+L+C+KD

Jörgen Eriksson

Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons