Annons

Tidögängets snusförnuftiga satsningar

Till alla kvinnor som vill förstå hur regeringens budget struntar i er och jämställdheten. Målet för jämställdhetspolitiken är att ” kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.
Politik • Publicerad 20 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur levererar Tidöpartierna på jämställdhetsområdet?, frågar sig S-kvinnorna i Åhus.
Hur levererar Tidöpartierna på jämställdhetsområdet?, frågar sig S-kvinnorna i Åhus.Foto: EMIL LANGVAD

Hur levererar då Tidöpartierna på jämställdhetsområdet? Sanningen är den att flertalet förslag gynnar män och inte kvinnor.

Du som arbetar i välfärden, tänker att efter pandemin måste väl ändå regeringen se behovet av förstärkningar i sjukvården och äldreomsorgen. Applåderna betalade ju inga räkningar. Men nej, budgeten täcker knappt upp för en tredjedel av kostnadsökningarna i regioner och kommuner. Det innebär stora nedskärningar nästa år. Som i huvudsak drabbar kvinnor mer än män eftersom det är merparten kvinnor som arbetar i kontaktnära yrken i sjukvård och äldreomsorg. Uppsägningar, färre kollegor, sämre villkor och arbetsmiljö blir verklighet nu och för 2024.

Annons

Det finns fler män än kvinnor som är höginkomsttagare. Det är framför allt höginkomsttagare som använder skatteavdraget rut och rot. Att då i budgeten fördubbla taket för rot och rut gynnar framförallt män. En effekt vid ett eventuellt avskaffande av rut hade varit att kvinnor hade valt att gå till yrken i välfärden. Förslaget skapar alltså färre möjligheter för fler anställda i äldreomsorgen och i skolan. Kvinnodominerade yrken där de som är anställda behöver fler kollegor för att få bättre villkor. 2022 betalade staten ut 7,4 miljarder i dessa skattesubventioner. Det är svårt att se att jämställdheten ökar genom att högavlönade kan få mer skatteavdrag. Pengar som höginkomsttagaren kan lägga på hög på bankkontot.

Kvinnor åker oftare kollektivt än män. En sänkning av bensin och dieselskatten prioriteras före att skjuta till mer pengar till regioner som står för kollektivtrafiken. Underfinansierad kollektivtrafik innebär dyrare biljetter. Det är inte bara dumt för miljön det lär märkas i resenärernas plånböcker.

Fler män än kvinnor äger sitt boende. De avdrag som kan göras för räntor och förlust av kapital budgeteras till 40 miljarder. Det är männen som tjänar på dessa avdrag samtidigt som satsningarna på en bostadspolitik genom billiga hyresrätter som gynnar kvinnor, uteblir. Det är också svårare att lämna en destruktiv relation när det inte finns ett boende att flytta till.

Det ska löna sig att arbeta, men mest för män eftersom fler män än kvinnor är höginkomsttagare och gynnas av den största satsningen i budgeten, 180 miljarder i jobbskatteavdrag.

Politik är att vilja och att prioritera, i goda och i dåliga tider och att i budgeten prioritera jämställdhet, det tjänar hela samhället på.

Det tycks inte Tidöpartierna förstå. Vad som dock är prioriterat är att om du snusar, då får du köpa snusdosan 3 kronor billigare än tidigare. Tidöpartierna backar in i framtiden, vilket inte är vare sig klokt eller snusförnuftigt.

Kristina Lindbåge

S-kvinnor Kristianstad-Åhus

Marianne Eriksson

S-kvinnor Kristianstad-Åhus

Annons

Matilda Göransson

S-kvinnor Kristianstad-Åhus

Annons
Annons
Annons
Annons