Annons

Tollarp – viktigt i framtidens Kristianstad!

Vi socialdemokrater föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det ska göras en fördjupning av kommunens översiktsplan för Tollarp med omnejd. Det finns starka skäl för det.
Socialdemokraterna • Publicerad 8 mars 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Samtidigt som det byggs bostäder i Tollarp måste det finnas planering för vägar, service och kommunikationer, skriver debattörerna.
Samtidigt som det byggs bostäder i Tollarp måste det finnas planering för vägar, service och kommunikationer, skriver debattörerna.Foto: Mikael Persson

Idag, på kommunfullmäktiges sammanträde, kommer den motionen inte att bifallas av den styrande borgerliga Alliansen och inte heller stödjas av Sverigedemokraterna. Det är en passiv hållning.

I översiktsplanen för Kristianstads kommun nämns särskilt tre viktiga utmaningar. En av dessa tre lyder: Att främja stad och landsbygd i balans. För att det ska bli kraft bakom orden måste de följas av handling. Från 1980 till 2020 har kommunens befolkning ökat med 25 procent. Det är en ojämnt fördelad befolkningsökning. Staden Kristianstads befolkning har under samma tid ökat med 35 procent och Tollarp med 10 procent. Det vi ser här är på inget sätt unikt för vår kommun. Det pågår sedan länge en urbanisering, där städer växer och en allt mindre andel av befolkningen bor på mindre orter och landsbygd. För att motverka den här utvecklingen behöver vi också på olika sätt stärka de mindre orternas och landsbygdens förutsättningar så att det verkligen är gott att bo, verka och leva i hela kommunen. Det handlar om bostäder, service som skolor, äldreomsorg, bibliotek, kommunikationer, sjukvård, föreningsliv, lokala företag som ger arbetstillfällen och mycket annat.

”Där slås fast att det inte kan bli någon bättre förbindelse över Vramsån, för gång- och cykeltrafikanter! Bättre bussförbindelser ser man inga möjligheter till.”
Annons

Basorterna i kommunen har en avgörande betydelse för att nå målen om stad och land i balans. Tollarp spelar som basort och kommunens tredje största ort med cirka 3 500 invånare en viktig roll i kommunen och har goda förutsättningar att växa i samklang med människor och miljö. Vi behöver därför aktivera en mer strategisk planering för Tollarp. Det finns goda skäl att genomföra en fördjupning av översiktsplanen för Tollarp med omnejd. Det innebär en mer grundläggande genomlysning av ortens förutsättningar och därmed en mer långsiktig och fördjupad planering för en ort som har ett strategiskt läge i kommunen.

Just nu planeras för bostadsbyggande i Tollarp. Det är bra! Med fler bosatta i Tollarp behövs också en planering för annan service, vägar och kommunikationer. Att bygga Tollarp för framtiden måste ta in alla dessa aspekter. Svaret på vår motion andas ingen framtidsoptimism. Tvärtom, där slås fast att det inte kan bli någon bättre förbindelse över Vramsån, för gång- och cykeltrafikanter! Bättre bussförbindelser ser man inga möjligheter till. Det är en defensiv hållning som underlåter att ta tillvara E22:ans upprustning och vad det kan innebära för attraktiviteten för Tollarp och hela sydvästra delen av kommunen.

En fördjupning av översiktsplanen kan ta tillvara alla dessa aspekter och dessutom engagera de boende i Tollarp med omnejd på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet. Det handlar om att se möjligheter, inte hinder. Låt oss göra det!

Anders Tell, oppositionsråd (S)

Katarina Honoré, vice ordförande i Landsbygdsrådet (S)

Agneta Wandefors Hörström, kommunstyrelsen (S) och Tollarpsbo

Annons
Annons
Annons
Annons