Annons

Trenden måste vända för synskadades rättigheter!

För 15 år sedan antog Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och vi förband oss att följa densamma.
Funktionsnedsättning • Publicerad 30 april 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rättigheterna för synskadade måste förbättras. Bilden är tagen under Vita käppens dag.
Rättigheterna för synskadade måste förbättras. Bilden är tagen under Vita käppens dag.Foto: Mats Holmertz

Tyvärr levde våra politiker och allmänheten i tron att vi redan uppfyllde konventionen och att vi alls inte behövde göra någonting när vi skrev under funktionsrättskonventionen. Ironiskt nog startade den svenska nedrustningen av rättigheter och stöd till personer med funktionsnedsättningar ungefär samtidigt som vi antogfunktionsrättskonventionen.

För synskadade har detta inneburit att man förlorat rätten till ledsagning enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) men utvecklingen har inte stannat där. Ledsagning enligt socialtjänstlagen med krångligt regelverk och kostsam timdebitering har också snävats in och många har fått stödet indraget eller nedskuret. Idag är det också många synskadade som får kämpa för rätten till färdtjänst och flera blinda har förlorat rätten till färdtjänst då överklagade avslag prövats i domstol.

Annons

Nu måste trenden brytas och synskadade få rätten till det stöd som behövs för att vi ska kunna leva ett liv som andra. För att vi ska kunna medverka i samhällslivet behöver vi stöd som ledsagning och färdtjänst.

Nu måste lagstiftningen anpassas till det faktum att Sverige slår sig för bröstet och menar att vi står upp för funktionsrättskonventionen. Då duger det inte att myndigheterna såsom kommunerna i Skåne och Region Skånes Skånetrafiken, med stöd av domstolar som saknar kompetens i funktionsrättsfrågor, ger avslag på de stöd som krävs för att synskadade ska ges självklar rätt till en hälsosam, aktiv och engagerad vardag.

Det är nu hög tid att regeringen tar itu med arbetet att verkligen införliva funktionsrättskonventionen i Svensk lag och peka ut i kommuner och regioner med hela handen. Samtidigt som detta arbete pågår uppmanar vi Skånes kommuner och Region Skåne att se över den myndighetsutövning som sker för insatser för synskadade så den harmoniserar med funktionsrättskonventionen.

Uttalande antaget vid SRF Skånes årsmöte i Höör 2024-04-20.

Maria Thorstensson

ordförande

Henrik Eldh

ombudsman

”Nu måste trenden brytas och synskadade få rätten till det stöd som behövs för att vi ska kunna leva ett liv som andra.”
Annons
Annons
Annons
Annons