Uppfinn inte ett skevt och vacklande hjul

I Kb/NSk 13 april fanns en artikel angående familjecentral à la Göingemodellen. Vi socialdemokrater är motståndare till denna modell.
Familjecentral • Publicerad 7 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna i Östra Göinge vill ha en familjecentral, men inte att det ska utarbetas någon efter en ny modell utan efter den redan existerande.
Socialdemokraterna i Östra Göinge vill ha en familjecentral, men inte att det ska utarbetas någon efter en ny modell utan efter den redan existerande.Foto: Anna Sjödin

Region Skånes och Skånes kommuner har redan arbetat fram ett styrdokument med gemensamma mål och syfte med familjecentraler. Här framgår det att barnmorskemottagning, barnavårdscentral, social rådgivning och öppen förskola arbetar i samverkan och i samlokalisering. Dessa fyra verksamheter ska alltså arbeta i team och vara under samma tak. Man kan alltså inte plocka bort en verksamhet för då faller begreppet familjecentral. Vad jag har förstått så kommer inte de fyra verksamheterna att vara under samma tak i Göingemodellen.

Varför ska treklövern i vår kommun arbeta fram en familjecentral à la Göingemodell? Det finns redan ett vinnande koncept, som många kommuner arbetar efter. Varför ska treklövern uppfinna hjulet igen, som kommer att bli ett skevt och vacklande hjul?

Familjecentralens syfte är att i samverkan minska

  • Fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn
  • Ojämlikheten i hälsa bland barn
  • Risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör att barnet inte får rätt stöd i rätt tid

Familjecentralens arbete bidrar till att

  • Utjämna hälsoklyftor
  • Stärka individens egenmakt
  • Minska socioekonomisk och psykologisk stress i enskilda familjer, vilket leder till minskade ”onödiga” kostnader för samhället
”Det har framkommit att de anser att familjecentral med öppen förskola, skulle konkurrera med kyrkans öppna förskola. Vi socialdemokrater ser det som ett komplement.”

Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en fungerande familjecentral. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också bättre förutsättningar för att skräddarsy lösningar för ett specifikt behov.

Nu när Östra Göinge har Skånes sämsta skolresultat, vaknar treklövern till liv och har funderingar kring familjecentral, ja det är så dags. Eller kan det ha ett samband med valet den 11 september? Vi socialdemokrater har arbetat för en familjecentral under hela vår mandatperiod och vi har mött motstånd från de styrande. Det har framkommit att de anser att familjecentral med öppen förskola, skulle konkurrera med kyrkans öppna förskola. Vi socialdemokrater ser det som ett komplement. En annan orsak som nämns är att det kommer att bli en hög kostnad för kommunen.

Men räddar man ett barn som har kommit på glid så är familjecentralen betald det året. Det får lov att kosta för att våra barn ska må bra.

Vi socialdemokrater arbetar för en väl fungerande familjecentral, inte en familjecental à la Göingemodell. En familjecentral i samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande åtgärder. Som i sin tur skapar trygga föräldrar som ger trygga barn.

Lena Svensson, för socialdemokraterna i Östra Göinge kommun