Annons

Urologipatienter kommer att bli väl omhändertagna

G-O Olsson (12/5) är orolig för hur urologipatienter som idag omhändertas vid Tryggakliniken ska tas om hand i fortsättningen. Detta med anledning av den osäkerhet som råder kring avtalet mellan Tryggakliniken och Region Skåne, skriver Maria Antonsson-Anderberg som är enhetschef för hälso- och sjukvårdsstyrning i Region Skåne i ett svar.
Urologin • Publicerad 13 maj 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Urologpatienterna behöver inte vara oroliga, vården ska fungera, skriver Maria Antonsson-Anderberg för Region Skåne.
Urologpatienterna behöver inte vara oroliga, vården ska fungera, skriver Maria Antonsson-Anderberg för Region Skåne.Foto: Mats Holmertz

Det finns inte här utrymme att redogöra för alla detaljer i detta ganska komplicerade ärende, men låt mig reda ut ett par missförstånd. Upphandlingen av urologiverksamheten har skötts korrekt. Däremot har själva avtalet mellan Region Skåne och Tryggakliniken blivit föremål för en rättslig prövning. Denna juridiska process har inget med själva upphandlingen att göra och var inget som kunde förutsetts när avtalet ingicks. Men den är olycklig för alla inblandade.

I en dom från förvaltningsrätten har avtalet förklarats ogiltigt och om domen vinner laga kraft upphör avtalet därför att gälla den 19 maj. I så fall har Region Skåne beredskap att ta hand om urologipatienterna på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Annons

Om domen däremot skulle överklagas och processen går vidare till högsta instans, fortsätter avtalet att gälla tills ärendet är slutgiltigt avgjort. Det goda samarbete som i dag finns mellan Region Skåne och Tryggakliniken fortsätter till dess besked lämnats. Oavsett vilket kommer urologipatienterna i nordöstra Skåne att få samma goda omhändertagande som idag. Oavsett om det blir hos Tryggakliniken eller i Region Skånes regi.

Maria Antonsson-Anderberg

Enhetschef, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons