Annons

Utveckla studenternas Kristianstad

Arbetslösheten i utanförskapsområden är skriande hög. Missnöjesyttringar över att inte ha ett arbete kan uttryckas med narkotikaverksamhet med tillhörande misshandel, rån, inbrott och så vidare. Men näringslivet söker efter utbildad arbetskraft som inom olika teknikområden men även hantverk.
Studentstad • Publicerad 27 november 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Studenterna är viktig del av Kristianstads framtid, konstaterar skribenten.
Studenterna är viktig del av Kristianstads framtid, konstaterar skribenten.Foto: Högskolan Kristianstad

Linköpings universitet har i samarbete med en rad företag skapat utbildningsmöjligheter och den tvärvetenskapliga utbildningen mellan olika områden är framgångsrik. Nya produkter kommer ofta fram i tvärvetenskapligt samarbete. Högskolan Kristianstad hade under Framtidsveckan ett arrangemang där mat- och måltidsvetenskapliga utbildningen lyfte fram naturliga, oprocessade råvaror i skapandet av nya måltider. Efterfrågan kan finnas på utbildningar inom nya områden som funktionsmedicin.

Högskolan Kristianstad är ju på gång att bygga nytt nära järnvägsstation/centrum. För att studenter enklare och snabbare ska kunna ta sig till utbildningsplats och samtidigt få motion vore önskvärt att utveckla Region Skånes satsning på ”supercykelvägar”. Ett förslag är att uppgradera cykelbanan mellan Tollarp - järnvägsstation och Gamlegården. Det skulle också gynna boende i Tollarp. Genom prioritet för cyklister på supercykelväg kan hindrande järnrör över cykelbana tas bort. En svår och tidsödande passage är över Skepparslövsvägen. Över Skepparslövsvägen vore önskvärt att bygga en cykelbro. Det skulle också gynna rullskidåkning. Över Helge å skulle den tidigare järnvägen kunna användas. Mellan Elmetorpsvägen och högskolans hus 21 behöver cykelbanan breddas.

Annons

Studier kräver koncentration och studiero. Med högskolan i centrum behöver åtgärder för trygghet och ro utökas. Vi har att arbeta för att få bort narkotikaverksamhet med åtföljande brottslig verksamhet. Stadsbiblioteket fungerar både som studie- och mötesplats. Det vore bra att återöppna Stadsbiblioteket på söndagar.

Respektera religiös verksamhet men samtidigt har religiös verksamhet att visa hänsyn till omgivningen. Så det vore önsvärt att Heliga Trefaldighets kyrka dämpar högt slagljud från klockringning i Kristianstad. Med nya intressanta utbildningar vid Högskolan Kristianstad och bättre förutsättningar för studier skapas stimulans att gå från arbetslöshet till utbildning och arbete samt ett tryggare Kristianstad!

Ingemar Östlund

Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons