Annons

Vad är kontroversiellt med att säga att vi ska följa lagen, S?

Som vanligt när det kommer till känsliga frågor handlar det om att svara mycket tydligt ty citat tenderar kortas ner, där viktiga resonemang försvinner likt viskningsleken.
Papperslösa • Publicerad 9 december 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ian Fernheden svarar på kritiken från Ewa Pihl Krabbe, Ulrika Tollgren och Therese Sturesson (S).
Ian Fernheden svarar på kritiken från Ewa Pihl Krabbe, Ulrika Tollgren och Therese Sturesson (S).Foto: Mikael Persson

Resultatet gör det lättare att försöka plocka enkla poäng, vilket blev fallet med den socialistiska trojkan Pihl Krabbe-Tollgren-Sturesson när de i samma viskningslek tvättade de redan tvättade resonemangen ytterligare en gång i tvättmaskinen för att sedan göra en halmgubbe.

Men vad är det S finner kontroversiellt, att man som myndighetsperson bör följa lagen om den blir lag?

Annons

På frågan om utredningsförslaget i Tidöavtalet var bra svarade jag ja, eftersom det är orimligt att cirka 100 000 människor (Malmer Stenergard Expressen 5/12) vistas illegalt i landet, och i strid med våra lagar fattade i demokratisk ordning, åtnjuter samma samhällsservice som de som har laglig rätt att vara i landet. Det är inte kontroversiellt att påtala, även om denna S-trojka ger uttryck för civil olydnad; vilket är det som är en kontroversiell åsikt.

På den andra frågan kring vad som bör ske om denna anmälningsplikt inte följs svarade jag att det är upp till våra lagstiftare att besluta, men att vår uppfattning är det bör finnas någon form av påföljd för att undvika lagar som saknar betydelse. Vill man inte följa lagen, utan tvärtom utmana den är min uppfattning att man inte ska jobba som en myndighetsperson eftersom man representerar staten. Borde inte heller vara okontroversiellt att säga, då man som myndighetsperson får lägga sin privata uppfattning åt sidan. Jag har också full respekt för att alla inte gillar Tidöavtalets skrivelse, på samma sätt som man får ha respekt för att alla inte gillar den mer ”laglösa” socialistiska synen.

”Jag kan tänka mig att akut vårdpersonal kan vara ett rimligt undantag, men jag äger inte frågan.”

Den tredje frågan kring vilka undantag som kan vara aktuella klippte Dagens Samhälle bort, där svarade jag att det mycket väl kan finnas undantag men att det är en fråga för våra kollegor i riksdagen. Jag kan tänka mig att akut vårdpersonal kan vara ett rimligt undantag, men jag äger inte frågan.

Dagens situation där många lever illegalt i Sverige men där vänstern försvårat kontroller gagnar ingen, tvärtom behöver vi respekt för våra domstolsbeslut; positivt så väl som negativt utfall. Att S kämpar för att underlätta för illegala migranter att leva under jorden år efter år är knappast humant, istället är det viktigt att få hjälp att återetablera sig i ett tredje land om man nu inte kan återvända till sitt hemland.

Huruvida bibliotekarier är fullvärdiga myndighetspersoner har jag aldrig uttalat mig om, även om nu SACO tycks engagera sina bibliotekarier.

Utredningsförslaget handlar inte om att skapa ett angiverisamhälle, (vilket för övrigt kännetecknat samtliga socialistiska stater) utan återskapa förtroende och laglydighet samt hjälpa de människor som hamnat i en ohållbar och dessutom olaglig situation. Att som S debattera för civil olydnad är knappast ansvarsfullt, utan ungefär lika klokt som att tro det blir bättre att skjuta saker på framtiden.

Ian Fernheden (SD), Kommunalråd och Gruppledare för SD Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons