Annons

Vad betyder Högskolan för Kristianstad?

Högskolan Kristianstad (HKR) är viktig för Kristianstad på flera sätt.
Högskolan • Publicerad 7 april 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten beskriver Högskolan Kristianstad som ”en framgångssaga”.
Insändarskribenten beskriver Högskolan Kristianstad som ”en framgångssaga”.Foto: Mikael Persson

För min del vill jag påstå att vi vore bra fattiga utan den. Jag ska beskriva skälen för det. Högskolor över hela landet ger människor goda förutsättningar att förkovra sig och utbilda sig i vuxen ålder. Vi vet att samhälle och näringsliv förändras snabbt och ställer oss inför ständigt nya utmaningar. I Sverige behövs en bredd i utbildningsväsendet och goda möjligheter till specialisering. Vi behöver det för en modern välfärd av hög kvalitet och vi behöver för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

HKR är en framgångssaga. Jag skulle tro att många förknippar den med det som ursprungligen formade den; utbildningar inom vård och läraryrken. Det är fortfarande tunga ben i verksamheten, vilket verkligen är till gagn för vår kommun när vi behöver rekrytera sjuksköterskor, förskollärare och lärare i grundskolan. Men idag är HKR så väldigt mycket bredare, med cirka 14 000 studerande inom en rad program och kurser. Jag ska inte räkna upp alla program, men några av dem är inom ekonomi, gastronomi, datasystemutveckling, digital design, personal- och arbetsliv, högskoleingenjör i datateknik, VA- teknik och en rad andra. Det här belyser bredden och är utbildningar vi behöver för såväl nutidens och som bäddar för framtidens arbetsmarknad. På HKR bedrivs utöver dessa även en rad internationella program och forskarutbildning inom vård och utbildning. Det här sammantaget gör vår kommun attraktiv att etablera sig i för företag inom olika branscher och bidrar starkt överhuvudtaget till att göra Kristianstad till en attraktiv kommun att bo och verka i. Bara för någon månad stod att läsa i Kristianstadsbladet om ett företag i IT- branschen som valt att etablera sig i Kristianstad för att det finns goda förutsättningar att rekrytera från utbildningar på HKR.

”Om HKR inte ser möjligheten att utvecklas i Kristianstad och flyttar härifrån vore det inget annat än en katastrof för vår kommun.”
Annons

HKR är dessutom genom sitt delägarskap i Krinova en aktiv part i stödet och främjandet av nyföretagande inom Krinovas profilområden mat, miljö och hälsa. För Kristianstads kommun är det av största betydelse att vår högskola är en engagerad part i det arbetet och värdet av det kan knappast överskattas.

För fem år sedan vände sig HKR till kommunen med en förfrågan om ett nytt läge för sin verksamhet. Deras bedömning är att de behöver ett annat mer centralt läge och bättre anpassade lokaler för sin verksamhet och utveckling. Från kommunens sida går det knappast att göra något annat än att ta en sådan förfrågan på allvar. Utgångspunkten är rimligen den att det är HKR själv som bäst kan göra den bedömningen. HKR är, vilket jag försökt belysa, en statlig myndighet av stor betydelse för vår kommun, precis på samma sätt som andra statliga myndigheter lokaliserade till Kristianstad. Ett mycket aktuellt exempel är det Rättscentrum som nu växer fram. När polis och kriminalvård vände sig till kommunen och ville söka ett nytt läge för sina verksamheter så var det alldeles givet för kommunen att göra allt för att tillgodose dessa myndigheters behov. Kommunen har därför lagt ner åtskilligt med arbete och tid för att få den detaljplan godkänd där Rättscentrum nu byggs.

Om HKR inte ser möjligheten att utvecklas i Kristianstad och flyttar härifrån vore det inget annat än en katastrof för vår kommun. Det vi istället behöver är att stärka partnerskapet med HKR. Kristianstad växer och ska ta plats i ett växande Skåne. I Skåne ser vi dessvärre en skev fördelning av tillväxten där jobb och ekonomi växer mer i västra Skåne. En högskola med attraktiva grundutbildningar, utbildningar på avancerad nivå, internationella utbildningar, forskarutbildningar och partnerskapet med kommunen i Krinova bidrar starkt till att också vår del av Skåne kan växa med arbete och växande företag. På det sättet kan vi också skaffa oss råd till den välfärd vi vill ha. Nu är det dags för en mer konstruktiv och fördjupad dialog med HKR! Vi får helt enkelt inte slarva med det!

Anders Tell, oppositionsråd (S)

Annons
Annons
Annons
Annons