Annons

Vad innebär egentligen "att ta ansvar"?

SD i Bromölla genom kommunalrådet Eric Berntsson och kommunfullmäktiges ordförande Magnus Persson använder sig med viss regelbundenhet av uttrycket "att ta ansvar", eller "vi tar ansvar". Man kan undra vad det betyder egentligen. Betyder det att man är nöjd med att polisen lovar att visa sig en (1) dag i veckan i Bromölla? De flesta kommuninvånare tycker nog "att ta ansvar" borde vara att kräva polis 24/7 då vi redan betalar för det, skriver Lars Nilsson.
Politik • Publicerad 13 april 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Poliseen ska satsa mer på synlighet i  Bromölla från vänster Max Staude, kommunpolis, Louise Englund, chef för lokalpolisområde Karlshamn, Eric Berntsson (SD), kommunstyrelsens ordförande och Marie Wäppling kommunchef.
Poliseen ska satsa mer på synlighet i Bromölla från vänster Max Staude, kommunpolis, Louise Englund, chef för lokalpolisområde Karlshamn, Eric Berntsson (SD), kommunstyrelsens ordförande och Marie Wäppling kommunchef.Foto: Tommy Svensson

Är "att ta ansvar" att acceptera att skolan är i fullständig upplösning, att knark och våld regerar?

Är "att ta ansvar" att hemtjänsten fortfarande delvis arbetar i privata kläder trots pågående smitta?

Annons

Är "att ta ansvar" att behålla kommunala chefer som i decennier varit allt annat än en tillgång för kommunen?

Är det "att ta ansvar" att lägga ytterligare börda på de redan utsatta i samhället genom att höja de fasta avgifterna för va med ytterligare tio procent? Avgifter som redan före en höjning är högst i Skåne, och på plats 274 av 290 i hela riket. Är det "att ta ansvar"?

”Många tycker nog att hela idrottsområdet borde få vara ett område där den som vill fly alkoholbrukets avigsidor skall få chansen att göra det.”

De flesta kommuninvånare anser nog att vi borde sänka de fasta avgifterna snarare än höja med tanke på hur dyrt det redan är. (I denna fråga bär även S, V, C, KD, och delar av L ett stort ansvar).

Är det "att ta ansvar" att tillåta servering av alkohol i fotbollshallens servering? En plats där många ungdomar har chans att få en fristad från hem där alkoholbruk gör tillvaron ohållbar. Många tycker nog att hela idrottsområdet borde få vara ett område där den som vill fly alkoholbrukets avigsidor skall få chansen att göra det. Det står också i kommunens policy att platser där barn och ungdomar vistas, skall bedömas extra restriktivt inför tillståndsgivande. Något som alkoholhandläggaren för övrigt pekade på, till synes utan att få gehör.

”Sist men inte minst så undrar jag om det är "att ta ansvar" att ihärdigt förespråka fysiska möten inom kommunstyret?”

Är det "att ta ansvar" när kommunfullmäktiges ordförande, tillika riksdagsman, reser från det så smittade Stockholm för att leda ett fysiskt kommunfullmäktigemöte i Bromölla? Det finns faktiskt två vice ordförande som båda två alldeles säkert besitter den fulla kompetensen att ta över ordförandeklubban.

Sist men inte minst så undrar jag om det är "att ta ansvar" att ihärdigt förespråka fysiska möten inom kommunstyret? Detta trots att många ledamöter är uppe i en ålder som bedöms vara extra utsatta för Coronavirusets härjningar. Är det då "att ta ansvar" att riskera sprida detta på dessa möten?

Presidenter håller möten på digital väg, skolor distansutbildar, sjukhus opererar på distans, företag sköter majoriteten av sina affärer och kontakter på distans.

Skulle det då inte, år 2020 gå att hålla några sketna kommunala möten på distans utan fysiska möten? Självklart går det, det är bara viljan som saknas.

”Den oslagbart mest kompetenta i detta presidium väljer helt naturligt hälsan framför onödiga fysiska möten. All heder för det, men en förlust för Bromölla kommun och dess invånare.”

Som en följd av coronavirusets snabba utbredning och oviljan att som varande i riskgruppen, utsätta sig och sina närstående för onödig smittorisk, valde kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stig Gerdin, Alternativet, att avsäga sig uppdraget med omedelbar verkan. Den oslagbart mest kompetenta i detta presidium väljer helt naturligt hälsan framför onödiga fysiska möten. All heder för det, men en förlust för Bromölla kommun och dess invånare.

Uttrycket "mycket snack men lite verkstad" är dock inte tillämpbart i detta fall. Trots stora löften och skriande behov så är det enda ljud som hörs från kommunalrådskontoret ljudet av tystnad. Aldrig förr har det sagt och gjorts så lite som nu, och missnöjet breder ut sig på byn.

Annons

Lars Nilsson

Bromölla

Annons
Annons
Annons
Annons