Annons

Vad vill egentligen Kristianstadspolitikerna?

Nio partier fanns representerade vid Framtidsveckans politikerutfrågning i Kristianstad.
Naturskyddsföreningen • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Moderator på Framtidsveckans politikerutfrågning 31/8 var Douglas Brommesson. Deltagande politiker var Roland Offrell (MP), Helena Winter (MP), Lena Holst (C), Martin Hallingström Skoglund (S), Ulrika Tollgren (S), Pierre Månsson (L), Mikael Persson (V), Karin Feldt (V), Rickard Berggren (M), Niklas Nilsson (SD), Christina Borglund (KD), Ulrik Jönsson (Sak) och Stefan Edenborg (Sak).

Partierna fick inleda med var sin konkret visionär pusselbit till ett Kristianstad som klarat klimatomställningen. Flera partier var optimistiska: Innovationer löser det mesta (M). Kristianstad ska bli klimatneutralt (MP). Bättre självförsörjning och bättre kollektivtrafik (S). Närbuss och sänkta avgifter (V). Vi ska ha en vattenfestival (L). Mer solceller och biogas (KD). Ersätt betong med trä (C). Eldrivna transporter (SD). En delaktig och motståndskraftig kommun (Sak).

Annons

Sedan fick partierna frågan om vad de vill göra på lokal nivå för att minska utsläppen från trafiken till år 2030. De flesta partierna föreslog sätt att minska utsläppen: bygga ut dubbelspår till Hässleholm, få fler och mer flexibla busslinjer på landsbygden, bygga ut laddplatser för elbilar och förbättra cykelvägarna. V var mest radikala och vill lägga ner kommersiell flygtrafik. Men SD tycktes leva i en parallell värld utan klimatproblem och fastslog att allt redan var bra som det var.

”V var mest radikala och vill lägga ner kommersiell flygtrafik. Men SD tycktes leva i en parallell värld utan klimatproblem och fastslog att allt redan var bra som det var.”

Nästa fråga handlade om hur vi skall minska de stora utsläppen från lantbruket och livsmedelsproduktionen i kommunen. Svaren varierade: Arbeta mer med detta inom Vattenriket (S). Köp mer lokalproducerat (C). Sluta odla torvmarker och använd skonsam markbearbetning (MP). Var rädd om jordbruket men stöd förbättringar (KD). Klimatcertifiera livsmedel (L). Bygg små biogasanläggningar på gårdarna (Sak). Vi kan inte göra så mycket (SD).

Därefter skulle partierna beskriva var sin konkret visionär idé för hur de vill bygga den socialt hållbara kommunen. Sak vill ha en fördjupad demokratisk utveckling och meningsfull sysselsättning. SD vill ha skärpta straff, utvisningar, invandrare skall lära sig svenska och försörja sig själv. C vill ha trygghet, mer cykling och mer grönska i staden. KD vill ha global rättvisa. L vill förändra Gamlegården på lång sikt. V vill ha mer varierande lägenhetsstorlekar och kvarter där man kan bo kvar hela livet. MP vill satsa på barnen. M vill utbilda till jobb.

Slutligen fick partierna svara på vilka åtgärder man vill göra för att klara de av FN:s globala utvecklingsmål som berör kommunen. Gamlegårdsområdet kom åter upp och flera partier fastslog att Gamlegården är bättre än sitt rykte (KD, C). Flera partier vill skapa större lägenheter (S, V, L).

Allra sist uppmanade Rune Stenholm Jakobsen, ordförande i den lokala Naturskyddsföreningen, alla att visa vilja och samarbeta och ta ansvar för att Sverige behöver minska klimatutsläppen med 20 procent per år om vi ska klara målen för år 2030!

Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Annons
Annons
Annons
Annons