Annons

Valet till Svenska Kyrkan är för oss Socialdemokrater en fråga om värderingar

Svenska kyrkans värdegrund bygger på grundläggande värden och värderingar, som den vill utgå ifrån i både handling och ord. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.
För oss Socialdemokrater är detta samma värdegrund som den vi bygger hela vårt samhällsengagemang på.
Foto: Johan Nilsson/TT
Annons
Annons
Annons
Annons