Annons

Vansinne att ersätta stabil kärnkraft med miljöfarlig vindkraft

Christer Neideman (CN) från lobbyorganisationen Naturskyddsföreningen påstår 4/2 att min insändare 17/1 är full av ”felaktigheter, osanningar, överdrifter och missförstånd”. CN bemödar sig inte med att ange ett enda exempel på sina grova anklagelser. Som kontrast till denna lathet visar jag nedan på några av alla de svagheter CN:s inlägg vimlar av.
Energipolitik • Publicerad 3 mars 2022 • Uppdaterad 4 mars 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Markbygdens vindkraftspark utanför Piteå, med 440 vindkraftverk på land, är ett av insändarskribentens exempel på varför vindkraft inte alls är så miljövänlig som det påstås.
Markbygdens vindkraftspark utanför Piteå, med 440 vindkraftverk på land, är ett av insändarskribentens exempel på varför vindkraft inte alls är så miljövänlig som det påstås.Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

• Vindkraft ”drivs av väder” menar CN. Just därför är den så opålitlig! Endast 25-30 procent av installerad effekt levereras.

• Vindkraft har ”mycket liten miljöpåverkan”. Fel. Bara etapp 2 av Markbygdens vindkraftpark innebär 440 vindkraftverk på 160 km2 natur, 19 mil kabelschakt, 22 mil ny väg, 8,5 mil upprustad skogsbilväg, 4 miljoner ton bergkross, 1 000 m3 betong per fundament. Skogsskövling, låg återvinningsgrad, skuggbildning, infraljud, insektsdöd (enbart i Tyskland 1 200 ton per år), fågeldöd (100-tals massakrerade havsörnar vid norska vindkraftsparker) och fladdermusdöd, förbrukning av sällsynta jordartsmetaller, spridning av mikroplaster (uppskattningsvis 6 ton från ett enda vindkraftverk).

Annons

• ”Inga fossila bränslen”, ”inga avgasutsläpp”. Fel, i förhållande till kärnkraft ger vindkraft enligt Vattenfall tre gånger så höga koldioxidutsläpp.

Vindkraft måste kompletteras med energilagring och vattenkraft från Norrland. Någon tekniskt effektiv el-lagring finns inte inom överblickbar framtid. Se det kraschade Simris-projektet! Elnätet räcker inte heller till för överföringen. Stolleprojekt som ”grönt stål” konsumerar dessutom all Norrlandsel.

• ”När ännu mer vindkraft kommer in i elsystemet”. Ju mer vindkraft och mindre kärnkraft, desto mer förloras av överföringskapaciteten i elnäten, eftersom vindkraft inte genererar reaktiv effekt. Dessutom förloras mycket svängmassa, och därmed förmågan att hålla en stabil frekvens.

Vindkraft behöver energilagring via vätgas. Elgenerering via vätgas är mycket kostsam: endast 30 procent effektivitet (Jan Blomgren, Swebbtv vetenskap 53).

• ”Smartare styrning av energianvändningen” är en fin omskrivning för effektavgifter och bortkoppling av abonnenter.

• Vindkraft ”billigaste energikällan”. TVO, ägare till kärnkraftverket i Olkiluoto redovisar 44 EUR/MWh (47 öre/kWh); havsbaserad vindkraft i England 236 öre/kWh, kärnkraftverket Hinkley Point 132 öre/kWh; asiatiska kärnkraftsbyggen 45-55 öre/kWh; Peter Rudling Klimatupplysningen 210418: befintlig kärnkraft 22 USD/kWh, ny kärn- och vindkraft 55-69 USD/kWh, off shore 86-93 USD/kWh.

Dock, för vindkraften tillkommer kostnad för att öka tillförlitligheten (back up, frekvensstabilitet, reaktiv effekt), avfallskostnad (giftigt avfall, deponi), miljöpåverkan (infraljud, visuell nersmutsning, skogsskövling, insekts- och fågeldöd). Sammantaget är kärnkraft överlägset billigast.

”Det förefaller rent ut sagt vansinnigt att ersätta stabil kärnkraft med osäker, miljöfarlig, dyr och ineffektiv vindkraft.”

• ”Sverige har fortfarande lägre elpriser än på kontinenten”. En klen tröst för plågade elabonnenter! Tyska Energiwende, EU-regler och vårt kraschande elsystem kommer i kombination att pressa upp våra elpriser till nya rekordhöjder.

• Vindkraft både ”hållbar och förnyelsebar”. Fel: vindkraft använder tio gånger mer icke förnybara resurser jämfört med kärnkraft, och den ger under sin livscykel endast fyra gånger mer el än vad som går åt för dess tillverkning, kärnkraft ger hela 75 gånger mer (prof. em. Per Fahlén).

Vindkraft är med andra ord varken förnybar, hållbar eller ”klimatsmart”. Det förefaller rent ut sagt vansinnigt att ersätta stabil kärnkraft med osäker, miljöfarlig, dyr och ineffektiv vindkraft, en omställning som inneburit ett raserande av det tidigare så stabila svenska elsystemet.

Annons

Vad som nu krävs är ett totalstopp för vindkraft, igångsättning av kärnkraft-projekt, bygge av nya gasturbiner och/eller återstart av nerlagda kärnkraftverk. Slutligen krävs ett utbyte av inkompetenta S- och MP-politiker i kommande val.

Ernst Herslow, 
Hästveda

Annons
Annons
Annons
Annons