Annons

Vänsterpartiet accepterar aldrig en angiverilag

Vi i Vänsterpartiet Bromölla vill med den här skrivelsen verkligen visa och betona att vi aldrig kommer att acceptera en angiverilag.
Informationsplikten i Bromölla • Publicerad 26 januari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Informationsplikten, som Vänsterpartiet kallar för angiverilagen, utgör ett hot mot demokratin, anser man.
Informationsplikten, som Vänsterpartiet kallar för angiverilagen, utgör ett hot mot demokratin, anser man.Foto: Karin Tengby / Röda Korset / TT

Personal inom vård, omsorg och skola ska arbeta för patienten och barnets bästa och inte tvingas att lämna ut personer som är i nöd. Det är ett hot mot vårt demokratiska samhälle om angiveri blir verklighet, idén kommer sprungen ur en människofientlig syn på redan utsatta människor.

Det går emot Hälso- och sjukvårdslagen, yrkesetik och tystnadsplikt. De som arbetar inom vården ska ha patientens behov och tillstånd i fokus och inte utgå från patientens juridiska tillstånd under eller efter behandling. En av många konsekvenser med en angiverilag är att människor i nöd väljer att inte söka vård då risken finns att de blir anmälda och utvisade, lagen kan alltså leda till dödsfall. Skolpersonal ska ha barnets bästa i fokus och inte tvingas ange barn till myndigheter på grund av deras eller deras familjers juridiska tillstånd.

Annons

Och vad blir nästa steg om lagen går igenom? Ska kollegor ange sina kollegor som inte anger? Det kommer skapa en otrygghet på arbetsplatserna och vår tillit till varandra kommer försvinna. Inte bara att tilliten kommer försvinna mellan kollegor, tilliten mellan elev/brukare och personal/vårdare kommer försvinna. Tillit är fundamentet för att personalen ens ska kunna utföra sitt arbete. Ett samhälle med en lagstiftning som tagit bort den tilliten skapar ett samhälle där personal i skola och vården inte kan utföra sitt arbete överhuvudtaget. Samhällen med angiverilagar har historiskt sett begått vidriga övergrepp på mänskliga rättigheter och mot det demokratiska samhällets principer.

Vänsterpartiet värnar om våra demokratiska rättigheter och står upp för alla människors lika värde och kämpar för att Sverige ska fortsätta göra detsamma! Vad är annars alternativet?

Lea Swebilius

”Vänsterpartiet värnar om våra demokratiska rättigheter och står upp för alla människors lika värde”
Annons
Annons
Annons
Annons