Annons

Vår kamp för allas rättigheter tar ett kliv fram

Det svenska civilsamhället, bland annat Svenska FN-förbundet, har länge kämpat för att vi ska få en myndighet som ska se till att de mänskliga rättigheterna följs. Nu äntligen blir det verklighet.
FN-förbundet • Publicerad 10 december 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Raoul Wallenbergs diplomatpass i Budapest 1944.Foto: TT/ARKIV

FN:s generalförsamling antog idag den 10 december för 73 år sedan, 1948, FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna.

Deklarationen ska vara ett rättesnöre för alla nationer och ses som ett kontrakt mellan ländernas regeringar och dess invånare. Deklarationen är universell och omfattar alla länder.

Annons

I många länder finns organ som ska se till att de mänskliga rättigheterna följs, dock hittills inte i Sverige.

Men nu, äntligen, vid nyår inrättas på Ideon Science Park i Lund en ny myndighet – Institutet för mänskliga rättigheter.

Placeringen av myndigheten till Lund beror bland annat på att här finns sedan många år Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter. Institutet ska följa och rapportera kring hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas, följa frågorna internationellt samt utbilda och informera i det svenska samhället. En styrelse är utsedd som ska utse en myndighetschef.

”Placeringen av myndigheten till Lund beror bland annat på att här finns sedan många år Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter.”

Det svenska civilsamhället, bland annat Svenska FN-förbundet, har länge kämpat för denna myndighet som nu blir verklighet. Vi tror den behövs för att förstärka enskilda människors rättigheter i vårt land.

En av uppgifterna för den nya myndigheten blir att utbilda och stödja landets kommuner och regioner kring mänskliga rättigheter. Det kan handla om minoritetsskydd, diskrimineringsskydd och att kommunerna och regionerna följer och tillämpar de FN-konventioner som Sverige skrivit under. Det gäller funktionshinderkonventionen men också konventionerna om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, om medborgerliga och politiska rättigheter, avskaffande av alla former av rasdiskriminering samt diskriminering av kvinnor.

Sverige har flera gånger fått kritik för att man inte följer FN-konventionerna. Det kommunala självstyret medför till exempel att barn behandlas olika i landet, vi har löneskillnader mellan kvinnor och män, vi visar ut människor som sökt asyl till länder som tillämpar tortyr, vi tillåter rasistiska organisationer i landet och att hatbrott sällan leder till åtal.

Kristianstads FN-förening välkomnar den nya myndigheten och att den placerats i Skåne. Vi ser gärna att Kristianstads kommun stärker sitt arbete med mänskliga rättigheter genom att inrätta en politisk beredning för dessa viktiga frågor.

Jan Lindelöf, ordförande i Kristianstads FN-förening

Bo Olsson, kassör i Kristianstads FN-förening

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons