Annons

Vår stadskärna blöder – men det finns medicin

Kristianstads stadskärna blöder. Det beror på flera saker men pandemin är den akuta sjukdomen. Den negativa utvecklingen började dock för flera år sedan. Många händelser har nu visat sig få svåra följder för stadskärnan. Handelns utveckling och pandemin har gjort att utvecklingen har gått i motsatt riktning mot vad det var tänkt. Handeln i Kristianstad har förskjutits mot e-handeln och externhandeln. Vi kan inte vänta och se vad som händer, vi måste agera med omsorg om hela vårt Kristianstad, skriver Mårten Persson på Bröderna Persson och lyfter åter fram sitt förslag om att flytta högskolan till Galleria Boulevard.
Stadskärnan • Publicerad 7 december 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vision: Galleria Boulevard blir Högskolan Kristianstad enligt Bröderna Persson. Skribenten tycker inte att en flytt behövs överhuvudtaget.
Vision: Galleria Boulevard blir Högskolan Kristianstad enligt Bröderna Persson. Skribenten tycker inte att en flytt behövs överhuvudtaget.Foto: Utopia Arkitekter

Det finns möjligheter om vi tillsammans hjälps åt, ett framtida campus placerat mitt i city är ett exempel som vi tidigare lyft fram. Boulevard står till stora delar tom, vilket gör att besöksflödena minskat för hela city. Vi har tidigare presenterat skisser framtagna av arkitektfirman Utopia som visar på möjligheterna med att etablera ett nytt campus mitt i city.

Byggnadens konstruktion lämpar sig väl för utbildningslokaler och skulle med resurseffektiva åtgärder kunna bli ett nytt campus. Kostnaden för högskolan skulle sannolikt bli mycket lägre om campus lokaliseras i en färdig byggnad som dessutom erbjuder en färdig struktur för tillgänglighet genom bussar, parkering, cykel- och gångstråk. Dessutom ligger badhustomten vattennära med översvämningsrisker och andra svårigheter att hantera i pågående och hotande klimatkristider.

”De som skulle få sin arbetsplats förlagd mitt i city skulle bidra till att citys butiker och matställen skulle få ökad omsättning.”
Annons

För att visa på betydelsen av att campus placeras rätt har vi tagit hjälp av konsultföretaget RSD som beräknat vinsterna på ett ökat besöksflöde för hela stadskärnan. Deras studie visar att ett framtida campus mitt i stadskärnan skulle ge flera viktiga fördelar.

De som skulle få sin arbetsplats förlagd mitt i city skulle bidra till att citys butiker och matställen skulle få ökad omsättning. Tänk dig att vi redan haft ett campus mitt i city. Då skulle ytterligare 20 till 30 butiker som i dag balanserar på pandemimarginalen kunna överleva. Det kanske skulle avgöra citys fortlevnad. Vi skulle få liknande effekter vid eventuella nya utmaningar mot city.

”En öde byggnad skulle plötsligt fyllas med liv och rörelse, vilket skulle påverka hela stadsmiljön positivt.”

Den stora förändringen skulle dock vara stadsmiljön. En öde byggnad skulle plötsligt fyllas med liv och rörelse, vilket skulle påverka hela stadsmiljön positivt. Den förändringen skulle vara så omfattande att den skulle kunna vara den utlösande faktorn för en positiv och uppåtgående utvecklingsspiral. Precis det som en handelsstad så väl behöver i dessa tider.

RSDs analys ger inga indikationer på några direkta förbättringar av flödena i city om campus placeras på badhustomten. Vi äger inte byggnaderna, vi har ingen rådighet över dess utveckling men vi önskar att parterna kring utvecklingen av det nya campus tar sig en funderare. Tänk om! Ett livfullt campus mitt i city, fyllt med människor och studerande, gör att vår stadskärna får en ny chans att utvecklas.

Mårten Persson, Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons