Annons

Vårdcentralerna är avgörande för en fungerande hälso- och sjukvård

Under den gånga mandatperioden har vi liberaler varit med och sett till att över en miljard kronor i extra resurser har tillförts de skånska vårdcentralerna. Det är vi stolta över.
Men mer behövs och Liberalerna är beredda på att ta ansvar för detta.
Liberalerna • Publicerad 9 juli 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla skåningar ska ha en fast namngiven läkare år 2024 och ingen läkare ska ha ansvar för fler än 1 100 invånare, skriver insändarskribenterna.
Alla skåningar ska ha en fast namngiven läkare år 2024 och ingen läkare ska ha ansvar för fler än 1 100 invånare, skriver insändarskribenterna.Foto: Claudio Bresciani/TT

Liberalerna i Region Skåne går därför till val med en ambitiös reformagenda för den skånska hälso- och sjukvården. Alla skåningar ska ha en fast namngiven läkare år 2024 och ingen läkare ska ha ansvar för fler än 1 100 invånare. På så sätt kan våra skånska akutmottagningar avlastas och fler patienter kan garanteras en ökad kontinuitet och trygghet i sin kontakt med vården.

Det är ett ambitiöst mål som förutsätter ett omfattande arbete. I Skåne har det sedan flera år tillbaka påbörjats ett långsiktigt arbete. Det har gett bra resultat, då Skåne på knappt tio år, har mer än fördubblat antalet ST-läkare i allmänmedicin.

”Genom god bemanning har fler patienter garanterats rätt vård i rätt tid. Den målbilden borde finnas även i Sverige.”
Annons

Med mer pengar kan även fler vårdcentraler ta sig an ett utökat uppdrag och erbjuda exempelvis dygnsöppna jourcentraler. Det är inte ett krav från Liberalerna. Men däremot en öppning för att möjliggöra för de vårdcentraler som vill och kan ta ett utökat ansvar – ges möjligheter för det. Det kan exempelvis ske i form av att fler vårdcentraler utnyttjar de upparbetade mobila teamen samt inrättar jourlinjer för att minska belastningen på akutsjukvården. I exempelvis Danmark och Norge har vårdcentralerna förstärkts med ett ”fastlegesystem” med privatpraktiserande läkare som oftast arbetar i grupp och som står för kontinuitet dygnet runt.

Genom god bemanning har fler patienter garanterats rätt vård i rätt tid. Den målbilden borde finnas även i Sverige. Med mer kontinuitet blir det bättre för patienten men även professionen.

Liberalerna vill även stärka vårdcentralernas förebyggande arbete och inrätta så kallade äldrevårdscentraler. Det är en ny typ av vårdmodell som bygger på ett utökat samarbete mellan region och kommun. På så sätt kan Skåne bli en bättre plats att åldras i. På en och samma plats ska det kunna finnas bland annat läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare. En äldrevårdcentral skulle ge ökad kontinuitet och trygghet för den äldre och stärka samarbetet mellan region och kommun. Liberalerna vill även utreda möjligheten till att införa ett regionalt äldrevaccinationsprogram. Det ska gå att kostnadsfritt vaccinera sig mot bland annat bältros och pneumokocker. Som årsrik ska du aldrig behöva avstå från att vaccinera dig av kostnadsskäl.

För den bästa vården är den vård som inte behövs. Därför prioriterar Liberalerna en förebyggande hälso- och sjukvård.

Gilbert Tribo (L), regionråd och gruppledare

Camilla Mårtensen (L), gruppordförande

Daniél Tejera, kandidat till regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons