Annons

Varför rösta i kommunvalet i Osby?

Den 11 september väljer vi 41 ledamöter till kommunfullmäktige. Därutöver väljs ca 20 ersättare.
Demokrati • Publicerad 9 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Är det lönt att rösta i Osby kommun?
Är det lönt att rösta i Osby kommun?

Alla dessa förtroendevalda har olika relationer till andra personer, som indirekt berörs av valet. Det är således en ganska storskara av personer som påverkas av valet.

Den viktigaste uppgiften för kommunfullmäktige är att organisera och fatta beslut om verksamheten. Kommunfullmäktige inrättar olika nämnder för att styra de olika verksamhetsområdena. Varje nämnd har ett reglemente och instruktioner för vad som krävs av nämnden. Fullmäktige beslutar också över vilka ekonomiska resurser som nämnderna har att hålla sig till. Kommunfullmäktige beslutar också vilka ledamöter som skall ansvara för nämndens verksamhet. Ingen nämnd är överordnad någon annan nämnd. Dock har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi.

Annons

För att klara denna uppgift har också kommunstyrelsen fått uppgiften att ha uppsikt över nämndernas hantering av ekonomin. För att kontrollera att nämnderna sköter sitt uppdrag på det sätt kommunfullmäktige beslutat finns kommunrevisionen, som avger sitt omdöme vid årets slut genom att förorda ansvarsfrihet eller inte.

”Under innevarande mandatperiod har framför våra ögon utspelat sig en av de senaste årens största skandaler.”

Under innevarande mandatperiod har framför våra ögon utspelat sig en av de senaste årens största skandaler, där kommunstyrelsen på ett flertal punkter överskridit sina befogenheter. Man tillsatte en utredning rörande Miljö- och byggnämndens verksamhet. Tillsättning av utredningar faller exklusivt på kommunfullmäktige. Resultatet av utredningen kan inte uppkomma om man har utgått från kommunallagen. Utredningen är med andra ord riggad. Dessutom intervenerade man i verksamheten med hänvisning till uppsiktsplikten. Ingen nämnd får intervenera i någon annan nämnd. Sammanfattningsvis har kommunstyrelsen agerat långt utöver det mandat man fått av fullmäktige. Man har också trampat demokratin på tårna. Kommunrevisionen beviljade ledamöterna i Miljö- och Byggnämnden ansvarsfrihet.

Svaret på hur den turbulens som uppkommit finner man på kommunens webbsidor under fliken organisation. Först redovisas organisationen med nämnder i enlighet med kommunallagen sedan visas organisationen för förvaltningsorganisationen med kommundirektören som chef för cheferna. Det betyder att cheferna i förvaltningen har två chefer, som gör anspråk på att styra. Man kan inte ha två chefer för samma funktion i förvaltningen. Nämnden är det organ som skall styra verksamheten.

Kommunstyrelsen är anställningsorgan för kommundirektören, som leder kommunledningsförvaltningen. Genom konstruktionen att kommundirektören även skulle vara chef över hela förvaltningsorganisationen får till konsekvens att kommunstyrelsen också blir överordnad de övriga nämnderna. I extremfallet kan kommunstyrelsens ordförande bli överordnad kommunfullmäktige. En sådan organisation är odemokratisk och inte i överensstämmelse med bestämmelserna i kommunallagen. Om man har åsidosatt den demokratiska beslutsprocessen, varför skall man då rösta i valet? Min röst har devalverats.

Lars-Olof Nilsson, Osby

Annons
Annons
Annons
Annons