Vart tog klimatet vägen under Framtidsveckan?

Debatt ,

Jag läser med intresse i programmet för Kristianstads framtidsvecka. Plattformen är FNs Agenda 2030, med 17 hållbarhetsmål.

Och visst finns det många intressanta och mysiga programpunkter. Men jag saknar det viktigaste. En framtidsvecka för ett hållbart Kristianstad behöver en allvarlig diskussion om hur invånarna i staden kan bidra till att stoppa klimatförändringen, och detta är mitt bidrag.

Alla vet att att våra stora koldioxidutsläpp har orsakat den klimatförändring som blir allt mer påtaglig. Men alla har kanske inte klart för sig att ifall människorna fortsätter med stora utsläpp av koldioxid från fossila bränslen så riskerar vi en havshöjning på flera meter - inom 50 till 150 år! Som normalvattenstånd. Uppgiften finns att läsa i den senaste vetenskapliga rapporten av världens ledande klimatforskare, James Hansen.

Kristianstad, som till stor del ligger under havsnivån, är alltså starkt hotat av havshöjningen. Och hotet blir inte mindre av att det då och då tillkommer ytterligare en dryg meters stormflod.

  Visste du att VARJE kilo koldioxid som du släpper ut nu och i framtiden måste bindas igen av dina barn och barnbarn inom 80 år? Annars riskerar de att få ett klimat som de inte kan hantera.

  Frågan är inte längre hur du ska kunna minska dina egna utsläpp, utan hur VI ska kunna förmå ALLA medborgare och företag att upphöra med sina. Detta är saker vi behöver diskutera för att hitta metoder att rädda framtiden åt våra efterkommande - och Kristianstad.

  Det finns ett bra förslag. Låt oss göra koldioxidutsläpp dyrare och dyrare. Vi behöver en stadigt stigande avgift på fossila bränslen och vi kan få allmänhetens stöd för en sådan politik, ifall vi låter staten samla in denna avgift, och sedan dela ut hela intäkten i lika stora delar till varje medborgare, varje månad.

  Utdelningen blir ett omställningsbidrag, en morot. Och den stigande avgiften blir den piska som krävs. Med en sådan politik kan fossila bränslen fasas ut snabbt och Sverige bli det lysande föredöme som världen behöver.

  Lars Almström

  Klimatsvaret – CCL Sverige