Annons

Velometern slog fel – Kristianstad är en cykelstad

Vi instämmer i att cykeln är en viktig del av framtiden och det hållbara samhället. Det är därför som vi i Kristianstads kommun sedan länge har gjort stora investeringar för cyklister och prioriterar dem i våra årliga drift- och skötselåtgärder i vägnätet. Vi vill nog påstå att vi är riktigt bra på cykelsatsningar, även om det inte framgår av resultatet i undersökningen Kommunvelometern. Sedan går det förstås alltid att bli bättre, skriver kommunens tf anläggningschef Rickard Wilhelmsson i ett svar till Naturskyddsföreningen (8/6)
Cykelstaden • Publicerad 11 juni 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jodå, det görs en hel del för att främja cyklandet i Kristianstad.
Jodå, det görs en hel del för att främja cyklandet i Kristianstad.Foto: Mark Hanlon

Enligt undersökningen lägger vi noll kronor i drift och underhåll på cykelvägarna varje år. Det blev fel i vårt svar och siffran stämmer naturligtvis inte. Vi lägger sammanlagt drygt 20 miljoner kronor årligen på våra cirka 25 mil cykelväg och 40 mil bilväg. En del av de pengarna går ett normalt år till att snöröja och då prioriteras gång- och cykelvägarna främst.

Vad gäller våra investeringar så genomför vi renodlade cykelprojekt, som Sydostleden, men också många andra projekt där cykelfrämjande åtgärder är stor del av innehållet.

”I den allmänna uppfattningen byggdes en busslänk, men det byggdes faktiskt också cykelväg längs hela sträckan genom staden.”
Annons

Det finns många exempel och vi kan börja med det stora stadsprojektet Kristianstadslänken. I den allmänna uppfattningen byggdes en busslänk, men det byggdes faktiskt också cykelväg längs hela sträckan genom staden. Linnérundans gångbro är ett senare exempel som förvisso kallas gångbro, men som också nyttjas av cyklister. I samband med våra många skolbyggnadsprojekt utförs det ofta gång- och cykelåtgärder, och så vidare. Dessa projekt syns inte i redovisningen som cykelåtgärder, men bidrar stort till kommunens cykeltillgänglighet.

”Vi är också glada för att vi nyligen fick statlig medfinansiering till cykelgaraget vid Kristianstads C och för att utveckla cykelmöjligheterna längs Kanalgatan.”

Vad gäller ambitionen framöver så har tekniska nämnden alldeles nyligen föreslagit en åtgärdsplan för cykelutveckling med konkreta åtgärder. Vi är också glada för att vi nyligen fick statlig medfinansiering till cykelgaraget vid Kristianstads C och för att utveckla cykelmöjligheterna längs Kanalgatan.

Kommunvelometerns resultat blev tyvärr ganska missvisande för Kristianstads del. Även om vi kan lära oss att anpassa redovisningen till nästa gång, får man komma ihåg att en undersökning ändå bara visar en liten bit av verkligheten. Våra historiska satsningar och vår ambition för framtiden ger oss god grund för att kalla Kristianstad en cykelstad.

Rickard Wilhelmsson

tf anläggningschef, Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons