Annons

Vem vågar som förtroendevald ta ett politiskt ansvar?

Vem vågar som förtroendevald ta ett politiskt ansvar i en bolagsstyrelse för ett kommunalt bolag i Bromölla? När vi har ett kommunalråd som tillsammans med ledare från andra kommuner kommer överens om vad som skall gälla för bolagen i Bromölla?
Maktmissbruk • Publicerad 15 april 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Som åhörare vid det senaste kommunfullmäktige så blir man både arg och förvånad.
Som åhörare vid det senaste kommunfullmäktige så blir man både arg och förvånad.Foto: Johan Nilsson/TT

Som åhörare vid det senaste kommunfullmäktige så blir man både arg och förvånad när det bara dyker upp ett extra ärende på dagordningen som saknade innehåll och beskrivning.

I våra ögon så vill jag kalla det maktmissbruk, vilket inte får förekomma i ett utövande av en offentlig förvaltning. Upplägget som Jenny Önnevik (S), kommunstyrelsens ordförande, presenterade är inte särskilt smart eller begåvat. Hon informerade inte gruppledarna för oppositionen vad det handlade om då hon ansåg det vara för komplicerat.

Annons

Inte ens kommunfullmäktiges ordförande, kunde svara på om ärendets innehåll, ärendet bereddes 30 minuter före kvällens möte av valberedningen som även dom saknade information.

Jenny Önnevik (S) var väl medveten om att ett valärende inte kan återremitteras som minoritetsremiss och när hon var säker på att SD inte skulle sätta käppar i hjulet för hennes planer så skred hon till verket.

Kommunstyrelsens ordförande Jenny Önnevik (S) bryr sig tydligen inte om vad som är reglerat i ägardirektiv, bolagsordning eller de principer som fullmäktige tidigare har beslutat om skall gälla.

”Man hade hellre sett att hela detta ärende hade beretts under ordnade former i fullmäktige på ett korrekt sätt.”

Jenny Önnevik (S) bryr sig inte heller om vad BEVAB som bolag eller dess styrelse anser, bolaget BEVAB och dess styrelse blir nu ombedda att sitta på läktaren trots att fullmäktige har utsett dem till våra delägare i det gemensamma bolaget SBVT.

Vi blir inte förvånade om det senare kommer ett förslag om att kommunfullmäktige måste överta ägarrollen i SBVT då kommunfullmäktige har röstat fram en styrelseledamot i SBVT som har hämtats ur kommunstyrelsen och då övertar kommunen delägarskapet i SBVT.

Moderaterna lade ner sina röster, man upplevde det som hände som ett misstroende mot bolagets styrelse och dess ordförande i rollen som styrelseledamot att leda SBVT, men även mot tidigare fullmäktigebeslut. Man hade hellre sett att hela detta ärende hade beretts under ordnade former i fullmäktige på ett korrekt sätt. Men så blev det tyvärr inte trots att det hade varit det enda riktiga.

Sandor Szilagyi och Joachim Bengtsson, åhörare på senaste kommunfullmäktiges möte i Bromölla

Annons
Annons
Annons
Annons