Annons

Vi drev inte igenom en skattehöjning i panik

Svar till Sandor Szilagyis insändare den 6 april med kritik mot skattehöjningar i Bromölla kommun.
Samverkan för Bromölla • Publicerad 17 april 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Samverkan för Bromölla. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna.
Samverkan för Bromölla. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna.Foto: Johannes Lindén

Sandor Szilagyi riktar kritik mot oss i Samverkan för Bromölla för att vi höjt skatten år 2021 trots att det i slutändan inte blev ett så dystert resultat för 2020 som prognoserna visade.

Kommunfullmäktiges beslut att föreslå en skattehöjning hade inget att göra med år 2020 utan handlade helt och hållet om de prognoser som delgivits oss för ekonomin år 2021 och framåt. Under 2020 var det tidigare styrets budget som gällde då vi först tog över styret i slutet av året. Däremot kunde vi konstatera att det riktades kritik mot kommunstyrelsen för underbudgeterade verksamheter inom Stöd & Omsorg under året.

Annons

När ekonomiavdelningen beräknade kommande behov så visade prognosen att det behöver skjutas till 40 miljoner kronor för 2021 och ännu mer för 2022. Vid efterföljande gruppledarträff så tyckte ingen att det var rimligt att finansiera detta genom nedskärningar. Tyvärr backade flera partier sedan från denna överenskommelse eftersom det skulle göra dem ett argument fattigare i oppositionspolitiken.

”Med Sandor Szilagyis resonemang så skulle vi både behöva säga upp många medarbetare och dessutom inte investera i våra fastigheter och infrastruktur för att klara budget.”

Sandor Szilagyi säger att vi drev igenom en skattehöjning i panik men faktum är att vi inte kunde stå bakom att driva igenom nedskärningar i panik för att få en budget i balans. Detta skulle slå hårt mot verksamheter som har att möta ökade behov hos brukarna.

Sandor Szilagyi ondgör sig också över antalet anställda i kommunen trots att den överväldigande majoriteten av nyanställningar sker i äldreomsorgen eller i förskolan.

Dessutom har vår grannkommun avslutat vårt gemensamma kommunalförbund och vi håller på att gradvis plocka hem nya verksamheter därifrån för att driva dem vidare i kommunens regi. Vi vet att vi behöver våra medarbetare för att möta framtidens utmaningar.

Sandor Szilagyi undrar vad som ska locka nya invånare till Bromölla. Det är en bra och viktig fråga som vi ofta möter i politiken.

Vi tror inte på att försämra servicen, göra medarbetare arbetslösa eller att stänga verksamheter kommer göra att fler vill flytta till kommunen. Vi tror mer på alla de möjligheter som en i alla delar väl fungerande kommunal verksamhet, ett gott företagsklimat, framåtanda och ett rikt fritidsutbud bland annat ger.

Bromölla kommun är inte särskilt högt belånade utan det är i huvudsak de kommunala bolagen som gjort större lånefinansierade investeringar. Investeringar behövs för att utveckla våra verksamheter och för att driva kommunen framåt.

Med Sandor Szilagyis resonemang så skulle vi både behöva säga upp många medarbetare och dessutom inte investera i våra fastigheter och infrastruktur för att klara budget. En nedmontering av både service och den fysiska miljön är inte att hushålla med invånarnas skattepengar. Det är bra att vi diskuterar den kommunala ekonomin men det är viktigt att diskussionen sker på rätt premisser.

Vi i Samverkan för Bromölla kommer att fortsätta att fatta beslut som vi anser är de bästa för vår kommun.

Jenny Önnevik (S)

Annons

Susanne Bäckman (L)

Samuel Johansson (V)

Mats Jönsson (C)

Ellenor Liljestoft (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons