Annons

Vi måste ta kampen för jämställdhet

Vi måste redan nu agera för att återstarta Sverige efter pandemin och ge både män och kvinnor bättre möjligheter. Ett jämställt Sverige är ett växande Sverige.
Liberalerna • Publicerad 6 mars 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
För att Sverige ska lyckas när världen öppnar upp efter corona måste vi bygga vidare på liberala och feministiska framgångar.
För att Sverige ska lyckas när världen öppnar upp efter corona måste vi bygga vidare på liberala och feministiska framgångar.Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Vi måste redan nu agera för att återstarta Sverige efter coronakrisen. Då måste både kvinnor och män ha bättre möjligheter att arbeta, tjäna pengar och driva företag. Ett jämställt Sverige är ett växande Sverige.

Varje dag måste vi föra kampen mot bristande jämställdhet. På Internationella kvinnodagen gör vi en särskild kraftsamling. Ofta lyfter vi liberaler kampen för trygghet och mot alla former av våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Men det handlar också om pengar och ägande.

Annons

Det är medarbetare i kvinnodominerade yrken som gått i första linjen under coronakrisen sedan dag ett. Arbetsvillkoren och karriärmöjligheterna måste bli bättre för dem som arbetar i vård, skola och äldreomsorg.

Förutsättningarna för arbete och familjeliv ser olika ut för kvinnor och män. Det får konsekvenser. Kvinnors löner är lägre än mäns, trots att kvinnor sedan länge utbildar sig mer. I Skåne tjänar kvinnor bara 80 procent av vad män i regionen gör och i Sverige som helhet äger män nästan dubbelt så mycket fastigheter, företag, sparkapital, värdepapper, patent, upphovsrätter, bilar, skog och mark som kvinnor.

Lägre lön och mindre arbetad tid innebär lägre pension. Egna pengar ger frihet och egenmakt. Det är viktigt, både för att det är rättvist men också för att kvinnors ekonomi ger frihet och möjligheten att göra viktiga val, såsom att kunna lämna en destruktiv relation.

Därför vill vi se:

• En modern föräldraförsäkring som gör det möjligt att kombinera familjeliv och yrkesliv på jämställda villkor.

”Den feministiska kampen på 2000-talet handlar om att ge män och kvinnor samma villkor att göra karriär och att ha ett familjeliv.”

• Sänkt skatt på arbete så att fler får mer i plånboken och det skapas bättre förutsättningar för fler kvinnor att arbeta, spara och investera mer.

• Att offentliga arbetsgivare är förebilder genom fler karriärsteg, individuell lönesättning och stopp för ofrivillig deltid. Karriärtjänster för lärare och sjuksköterskor innebär att fler skickliga medarbetare i kvinnodominerade akademikeryrken får högre lön.

För att Sverige ska lyckas när världen öppnar upp efter corona måste vi bygga vidare på liberala och feministiska framgångar. Den feministiska kampen på 2000-talet handlar om att ge män och kvinnor samma villkor att göra karriär och att ha ett familjeliv. Vi har fortfarande långt kvar till dess att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – det som liberal feminism handlar om.

Anna-Kerstin Larsson, Liberalerna Kristianstad

Henny TIllberg, Liberalerna Kristianstad

Annons

Helene Åkesson, Liberalerna Kristianstad

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons