Annons

Vi måste våga vara stolta över vårt näringsliv och vår kommun

Näringslivets villkor i Hässleholms kommun kännetecknas i dag av tillgång till modern teknologi, unika kommunikationer och en bredbandstäckning som imponerar. När näringslivsorganisationer och kommun nu tar ett gemensamt krafttag för att formulera framtidsstrategier så ser framtiden onekligen ljus ut.
Näringsliv i Hässleholm • Publicerad 24 april 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det måste finnas en stolthet över Hässleholm och över näringslivet, påpekar de undertecknande organisationerna. På bilden, senaste Hässleholms galakväll när företagaren Sven Jinert utsågs till Årets Hässleholmare
Det måste finnas en stolthet över Hässleholm och över näringslivet, påpekar de undertecknande organisationerna. På bilden, senaste Hässleholms galakväll när företagaren Sven Jinert utsågs till Årets HässleholmareFoto: Sofia Åström

När man inventerar styrkor och möjligheter för det lokala näringslivet finner man en rad positiva faktorer. Frågan är hur man i ännu högre utsträckning kan ta fasta på den tillgängliga kompetens och infrastruktur som Hässleholms kommun erbjuder.

Företagarorganisationerna och kommunen har den senaste tiden fördjupat sitt samarbete på en rad område och kring olika frågeställningar. Syftet är bland annat att arbeta tillsammans för att främja näringslivet och stärka kommunens attraktivitet som affärsdestination.

Annons

En central del av samarbetet handlar också om att undanröja eller sänka trösklar för att näringslivet ska kunna utvecklas till gagn för kommun och invånare. Vid våra regelbundna möten samlas vi därför kring frågor såsom tillgång till byggbar mark, elförsörjning, kompetensförsörjning och vikten av en positiv attityd gentemot företagare.

Här kan man till exempel betona de insatser som kommunen redan nu gör för att förbättra näringslivsklimatet. Genom Martin Franklins ledning har kommunen prioriterat attitydfrågan gentemot företagare och aktivt arbetat för att förbättra bemötandet och tillgängligheten för företag som behöver stöd och vägledning. De mätningar som genomförts visar också på en överväldigande positiv bild av de företag som har direkt kontakt med kommunen.

En annan sak vi gemensamt behöver arbeta med är kommunens rankning i olika barometrar, som indikerar att näringslivsklimatet skulle vara dåligt i Hässleholm. Vi tror att dessa – åtminstone i vissa avseenden – ger en ganska orättvis och förenklad bild av verkligheten. En del mätningar skymmer nämligen just en rad positiva faktorer som präglar och lyfter vårt näringsliv.

Det lokala näringslivets styrkor förtjänar att få sitt erkännande. Det fördjupade samarbetet mellan näringsliv och kommun, och dess bakomliggande intentioner, förtjänar också att få både erkännande och uppmärksamhet. Under lång tid har vi istället upplevt en ständig ström av negativitet när det rapporteras om näringslivsklimatet. Vilket i sin tur sannolikt påverkar utfallet i olika attitydundersökningar och rankingar.

Vi är självfallet medvetna om att det finns utmaningar och mycket arbete att göra på en rad områden. Men det hindrar inte att man även lyfter fram det som fungerar, de framsteg som görs och de faktorer som pekar mot en ljus framtid för både kommunen och dess näringsliv.

Av den anledningen uppmuntrar vi medier att i högre utsträckning ge en rättvis rapportering om Hässleholms styrkor och framsteg. De saknas knappast för den som vill se.

För vi är övertygade om att när vi samlar våra krafter, när vi arbetar tillsammans och när vi väljer att se det positiva, då finns ingenting som kan hindra oss från att flytta gränserna för framgång och välmående för vår kommun. Vi är övertygade om att Hässleholm kommer att fortsätta att vara en plats där företag kan växa och trivas. Vi är också övertygade om vikten av att fortsätta arbeta tillsammans för att lösa utmaningar som existerar eller uppstår.

Företagarna i Hässleholm/Vinslöv

Hässleholms Företagsgrupp

Nyföretagarcentrum

Annons

Hesslecity

”Det lokala näringslivets styrkor förtjänar att få sitt erkännande.”
Annons
Annons
Annons
Annons