Annons

Vi prioriterar psykiatrin och vi agerar

Den psykiatriska akutsjukvården är i högsta grad en prioriterad fråga för de styrande politikerna i Region Skåne. Psykisk ohälsa och akuta psykiatriska tillstånd är precis lika allvarligt som somatisk sjukdom och kan vara lika dödligt.
Psykakuten • Publicerad 10 december 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne.
Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne.Foto: Mikael Persson

Detta är vi fullt införstådda med och vi ser allvarligt på att den psykiatriska akutmottagningen i Kristianstad på grund av personalbrist med åtföljande vårdplatsbrist har tvingats begränsa sina öppettider till dagtid. Vi har från politiskt håll varit mycket tydliga med att vi måste hitta en lösning, både på lång sikt och nu i december månad. Vi vet av erfarenhet att andelen vårdsökande till specialistpsykiatrin ökar efter jul och nyår.

Personalförsörjningen är ett problem för hälso- och sjukvården i hela östra Skåne. Detta drabbar inte bara psykiatrin utan också andra verksamheter. Det är en gemensam angelägenhet både för hälso- och sjukvården och kommunerna. Därför togs tidigare i år initiativ till ett möte där politiker och chefer från Kristianstads kommun, CSK och Psykiatrin diskuterade hur vi kan göra regionen mer attraktiv att bo och arbeta i. Det var ett konkret och bra möte som förhoppningsvis kommer att ge resultat framöver.

Annons

Vi arbetar intensivt från Region Skånes håll för att hitta lösningar som kan säkra den psykiatriska akutsjukvården i december och framåt och undersöker olika alternativ. Sommarens och höstens stängning har det lilla goda med sig att fler psykiatripatienter nu börjat söka sig till mottagningen dagtid. Men detta är naturligtvis inte tillräckligt, utan det måste finnas tillgång till psykiatrisk akutsjukvård även på kvällar och nätter.

”Därför kommer specialistpsykiatrin från och med den 12 december kl 17-01 att kunna möta upp med personal och vid behov stödja de patienter som efter en första bedömning väntar på transport antingen hem, eller till en öppen psykiatrisk akutmottagning för läkarbedömning.”

De minskade öppettiderna har lett till att den somatiska akuten fått en ökad belastning, det rör sig om 1-2 personer per dygn på kvälls- och nattetid. Detta är ett bekymmer och därför kommer specialistpsykiatrin från och med den 12 december kl 17-01 att kunna möta upp med personal och vid behov stödja de patienter som efter en första bedömning väntar på transport antingen hem, eller till en öppen psykiatrisk akutmottagning för läkarbedömning. Psykiatrin är en regional verksamhet som agerar tillsammans, och de psykiatriska akutmottagningarna i Lund, Malmö och Helsingborg har nu i uppdrag att hantera patienter från Kristianstad, vilket de gör på ett bra sätt.

En ljusning är att antalet psykiatriambulanser utökas, genom en satsning som Kristdemokraterna tillsammans med de övriga styrande partierna gör i budgeten för 2023. Även nordöstra Skåne får nu en fast psykiatriambulans som rullar och det görs en justering vid årsskiftet så att den kan köra kvällar och nätter, vilket erfarenhetsmässigt är den tid på dygnet då behovet är som störst. Målet är att psykiatriambulanser inom en nära framtid ska finnas tillgänglig i hela Skåne. Tack vare psykiatriambulansen kan nu närmare 40 procent av de patienter som slår larm få hjälp i sina hem och behöver inte åka in till akuten.

Men det kommer även behövas satsningar som på längre sikt säkrar kompetensförsörjningen i nordöstra Skåne. Därför ligger ett stort fokus i vår budget på personalen och att hitta nya vägar för att både behålla och rekrytera nya medarbetare.

Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons