Annons

Vi ser problemen i Östra Göinge och tar tag i dem

Replik på Anders Bengtssons (S) insändare den 16 november med rubriken ”Gärna kameror men först resurser till våra unga”.
Moderaterna • Publicerad 26 november 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Patric Åberg  (M) när Trygghetsmätningen presenterades nyligen
Patric Åberg (M) när Trygghetsmätningen presenterades nyligenFoto: Mikael Persson

Sedan flyktingkrisen 2015 har otryggheten ökat kraftigt och den ligger tyvärr fortfarande på relativt höga nivåer i Östra Göinge enligt statistiken. Den kopplingen vägrar du, Anders Bengtsson (S), att erkänna och istället har du varit en ivrig påhejare av ett ännu större flyktingmottagande. Men nog om dina bedrifter.

Moderaterna har tillsammans med Treklövern under lång tid velat sätta upp trygghetskameror i kommunen. Tyvärr har staten även i denna fråga kastat grus i maskineriet, men nu verkar det som att vi äntligen når framgång och vi kommer därför att sätta upp kameror vid busstationen i Broby. Busstationen pekas av många Göingebor ut som en särskilt otrygg plats och att placera kameror där är ett bra sätt att bidra till ökad trygghet.

Daniel Jönsson Lyckestam (M), vice ordförande kommunstyrelsen.
Daniel Jönsson Lyckestam (M), vice ordförande kommunstyrelsen.Foto: Mikael Persson
Annons

Vi satsar även på ökad väktarrondering och på fler ordningsvakter i kommunens byar. Vi har också initierat ett arbete med grannsamverkan som kommunens säkerhetssamordnare kommer att leda, fler ögon på byn är till gagn för tryggheten.

En bra skolgång är det bästa förebyggande arbetet vi kan göra så att barn och ungdomar inte hamnar snett i livet. Därför genomför vi nu den största mobilisering någonsin i vår kommun för ökade skolresultat och en förbättrad skola i Östra Göinge. En avgörande åtgärd är att knyta skola och socialtjänst betydligt närmare varandra, ett arbete som pågår för fullt.

En annan central fråga som vi fortsatt måste belysa är det viktiga föräldraansvaret som måste stärkas.

”Busstationen pekas av många Göingebor ut som en särskilt otrygg plats och att placera kameror där är ett bra sätt att bidra till ökad trygghet.”

Treklövern genomförde för ett par år sedan en stor satsning på våra ungdomar genom att Fryshuset etablerade sig i Östra Göinge. Inom samarbetet med Fryshuset genomförs både trygghetsvandringar och nattvandringar.

Vi har också gett Fryshuset ett särskilt uppdrag att jobba med så kallade relationsbyggare. Uppgiften är att etablera en kontakt med ungdomar och vinna deras förtroende, något som kan förebygga exempelvis skadegörelse, konflikter och social oro.

I kommunens Brottsförebyggande råd (Brå) deltar olika aktörer som har betydelse för det förebyggande arbetet i en kommun; den kommunala förvaltningen, Polisen, Göingehem, vårdcentralen med flera. Att dessa aktörer samverkar är en viktig åtgärd för att få koll på och kunna fånga upp saker av betydelse för tryggheten i Östra Göinge.

Sist men absolut inte minst vill vi påtala att den upplevda otryggheten minskar i kommunen enligt Polisens trygghetsmätning 2021.

Vi ligger fortfarande kvar på höga nivåer, men den senaste mätningen visar att vi går mot rätt håll. Det är bra, men vi är inte nöjda och därför kommer vi återkomma med fler åtgärder för en ökad trygghet i kommunen.

Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande Daniel Jönsson Lyckestam (M), kommunstyrelsens vice ordförande

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons