Annons

Vi som vill cykla på Härlöv är oroliga

Kommunens trafikplan säger tydligt att cyklister ska prioriteras framför bilister, men de ritningar vi har sett visar på en situation där cyklister tvingas korsa fyrfiliga vägar.
Trafiksituationen • Publicerad 1 december 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Uppföljning vägarbetet Härlöv
Uppföljning vägarbetet HärlövFoto: Lasse Ottosson

Härlövstrafiken är mer än handelstrafik. Cirkulationsplatserna här utgör knutpunkter för arbetspendling med cykel samt delar i viktiga kommunala och regionala cykelstråk. Detta bör alla involverade vara medvetna om och det är anledningen till att vi i den lokala naturskyddsföreningen bryr oss särskilt mycket om vägbreddningen på Härlöv.

Att det just är vägbreddning som pågår gör det till ett ärende som inte innebär remissrunda. Därför har vi på eget bevåg under sommaren sökt svar hos tekniska förvaltningen om hur man tänker lösa den slutgiltiga cykelsituationen på Härlöv.

”Detta är inte av misstro mot förvaltningens kunskaper, men en oro på grund av vad som ser ut att vara en olöslig knut, om man inte tar till stora utgifter.”
Annons

Oron finns tyvärr kvar, trots svar om att man inte kommer minska säkerheten för cyklister.

Detta är inte av misstro mot förvaltningens kunskaper, men en oro på grund av vad som ser ut att vara en olöslig knut, om man inte tar till stora utgifter.

De ritningar vi har sett visar på en situation där cyklister tvingas korsa fyrfiliga vägar istället för dagens tvåfiliga vägar. Den dyra men säkra lösningen anser vi är cykeltunnel. Annars behövs något som sänker bilarnas hastighet tillräckligt och här blir det komplext när bilar kommer in och ut ur cirkulationsplatser på fyrfiliga vägar.

Eftersom vi inte har fått tydligt svar om lösningen är det anledning till oro. Vi tänker särskilt på de som cyklar till och från Härlövs handelsområde, men lika mycket på cyklister på stråken Kristianstad – Färlöv, Kristianstad – Önnestad, Kristianstad – Hässleholm, samt alla cyklister mellan Kristianstad och orterna Tollarp, Ovesholm, Vä, Öllsjö och Slättäng.

Vi vill starkt påminna alla om kommunens antagna trafikplan som tydligt säger att cyklister ska prioriteras framför bilister.

Vi hoppas på en förnuftig, framtidssäkrad lösning som tar höjd för ökat antal cyklister i dessa knutpunkter och att inga ska behöva skadas på grund av för låga ambitioner.

Rune Stenholm Jakobsen, för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Annons
Annons
Annons
Annons