Annons

Vi tar resenärernas trygghet på allvar

Svar på Sverigedemokraternas debattartikel ”Vi i SD säger ja till vakter i Skånetrafiken, publicerad deb 28 december.
Allians för Skåne • Publicerad 6 januari 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi välkomnar alla förslag som bidrar till en ökad trygghet i kollektvtrafiken, men det ska vara åtgärder som är genomförbara.”
”Vi välkomnar alla förslag som bidrar till en ökad trygghet i kollektvtrafiken, men det ska vara åtgärder som är genomförbara.”Foto: Johan Nilsson/TT

Sverigedemokraternas Johan Wifralius skriver i en insändare i Kristianstadsbladet om tryggheten i den skånska kollektivtrafiken. Vi välkomnar att fler partier engagerar sig i frågan. Däremot är det beklagligt att Sverigedemokraterna använder en så pass missvisande och raljant ton i sin insändare.

Sedan vi i Allians för Skåne fick förtroendet att leda regionen och ansvara för kollektivtrafiken efter det senaste valet har tryggheten varit en av våra mest prioriterade frågor. Därför har vi gjort flera satsningar för att de skånska resenärerna ska kunna sig tryggare. Som exempel kan nämnas kameror som övervakar i realtid på bussar och tåg, flexibla nattstopp på våra bussar – där man som resenär kan bli avsläppt närmare sitt hem istället för att behöva gå hem från närmsta hållplats i mörkret samt ett fördjupat samarbete med Malmö, Helsingborg och Lunds kommuner för en tryggare kollektivtrafik. Som nämns i insändaren av Wifralius har vi också en gjort en satsning på en särskild Trygghetslinje dit resenärerna kan vända sig om de känner sig otrygga under sin resa – ett koncept som har sitt ursprung i Region Stockholm vilket är en region som Sverigedemokraterna annars gladeligen tar inspiration ifrån gällande sina förslag för kollektivtrafiken.

”Det förslag Sverigedemokraterna lagt om ordningsvakter i kollektivtrafiken förenat med enorma kostnader.”
Annons

När det gäller utökade befogenheter för ordningsvakter är det inte något som vi i sig är emot.

Både inom kollektivtrafiken och inom andra områden ser vi att ordningsvakter skulle kunna bidra till ökad trygghet i större utsträckning.

Dock så är det något som förutsätter lagändringar. Som bekant finns det ett förslag om ny lagstiftning för ordningsvakter som är ute på remiss. Förslaget kan mycket väl komma att ändras och justeras innan det väl antas som lagstiftning. Det går med andra ord inte att säga hur det slutliga lagförslaget kommer att se ut, vilket i sin tur innebär att det inte går att ta ställning till och absolut inte att införa här och nu.

Vidare så är det förslag Sverigedemokraterna lagt om ordningsvakter i kollektivtrafiken förenat med enorma kostnader. I sin budget har de finansierat sitt förslag om ordningsvakter med 3,6 miljoner kronor. Det räcker till sex stycken ordningsvakter. I Skåne rullar det runt 1 000 bussar, man fråga sig vilka av dessa bussar som Sverigedemokraterna anser att dessa sex ordningsvakter ska täcka in. Ska fler fordon täckas in skulle detta medföra enorma kostnader för de skånska skattebetalarna, pengar som i stället hade kunnat läggas på att utveckla den skånska kollektivtrafiken.

För oss i Allians för Skåne är det en prioriterad fråga att utveckla den skånska kollektivtrafiken, vilket inte minst inkluderar att alla som väljer att resa med Skånetrafiken ska känna sig trygga under sin resa. Vi välkomnar alla förslag som bidrar till en ökad trygghet, men det ska vara åtgärder som är genomförbara, kostnadseffektiva och som faktiskt skapar värde för skåningarna.

Carina Zachau (M), 
regionråd och ordförande kollektivtrafiknämnden

Lars Hansson (C),  
1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden

Karl-Philip Nilsson (L), 
ledamot kollektivtrafiknämnden

Simon Diaz (KD), ledamot kollektivtrafiknämnden

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons