Annons

Vindkraften är billig och bra

Ernst Herslow påstår att vindkraften förstör elnätets struktur. Det verkliga problemet är att det svenska elnätet byggts ut alltför sakta och inte orkar med den ökande elkonsumtionen.
Vindraft • Publicerad 21 december 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stora batterianläggningar är på väg, berättar skribenten som vill ha mer vindkraft.
Stora batterianläggningar är på väg, berättar skribenten som vill ha mer vindkraft.Foto: Annika Byrde

Replik på Ernst Herslows insändare ”Vindkraften förstör elnätets struktur” 18 december. Stora industrier vill byta ut kol och andra fossila bränslen mot el. Kraftledningen Sydvästlänken till Skåne blev extremt försenad därför att Svenska Kraftnät slöt avtal med den billigaste aktören som inte klarade av arbetet. Ernst hänvisar till Tyskland som har högt elpris sedan man lagt ner kärnkraften, men glömmer att det som höjt priset på el i hela Centraleuropa är Putin och kriget i Ukraina. Tyskland med flera länder använde fossil naturgas från Ryssland för sin uppvärmning och elproduktion.

Ernst klagar på att vindkraften påverkar elpriset. Men är det inte bra att elpriset sjunker när det blåser bra? Igår 17 december var exempelvis spotpriset på el i hela Sverige och Finland cirka 4 öre per kilowattimme och hälften av all svensk el kom från vindkraft. Idag 18 december är det vardag och större elanvändning och elpriset ligger på cirka 21 öre. Det är riktigt att vindkraftens produktion varierar med hur mycket det blåser, men hittills har den svenska vattenkraften kunnat balansera svängningarna på ett bra sätt. I framtiden måste vi också använda andra sätt att lagra överskottsenergi. Stora batterianläggningar är redan på väg och fungerar bra för att kompensera snabba förändringar i elkonsumtionen. För att lagra energi under längre tid är elektrolys av vatten till vätgas bra. Detta kommer att användas vid de stora norrländska industrierna som ska producera stål utan kol. Eftersom vätgasen här kommer att användas direkt som industriråvara blir energiförlusten inte alls så stor som Ernst påstår.

Annons

När det gäller kärnkraftens kostnader hänvisar Ernst till OECD- NEA (Nuclear Energy Agency). Men varför har just kärnkraftsindustrin har rätt i sina gissningar om framtida kostnader och elpriser? Ernst påstår att vindkraften är så olönsam att inga vindkraftsbolag givit utdelning. Men Eolus som har huvudkvarter i Hässleholm har så vitt jag vet delat ut regelbundet. Synd bara att de hamnat i en kommun som tycks motarbeta vindkraft. Ett problem är att vi nu också har en regering som är negativ mot vindkraft, men däremot vill satsa stora skattepengar på att bygga ny kärnkraft.

Ernst vill göra nordöstra Skåne till ett vindkraftsfritt område. Vill alla Göinge- och Osbybor ha extra höga elpriser? Vi behöver faktiskt mer lokal elproduktion i Skåne! Tyvärr börjar nu NIMBY-tänkandet sprida sig (Not in my backyard). Både i Osby och Östra Göinge sprids överdrivna påståenden om vindkraften och det tycks till och med som om den gamla striden mellan bönder och adel har återuppväckts. Även i Kristianstad har bakgårdstänkandet slagit till. Jag har fått flygblad i brevlådan som vill att jag ska protestera mot en solcellspark vid Karsholm. Jag skrev givetvis till Länsstyrelsen att jag stödjer solcellsprojektet och hoppas att de flesta andra gör samma sak!

Christer Neideman, Balsby

Annons
Annons
Annons
Annons