Annons

Vindkraften är hållbar, förnyelsebar och klimatsmart!

Svar på Peter Tornborgs och Ernst Herslows insändare 4 februari respektive 17 januari. Det är tråkigt att läsa insändare som är så fulla av felaktigheter, osanningar, överdrifter och missförstånd som dessa två insändare.
Energipolitik • Publicerad 9 februari 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vindkraftverk bakom en solcellspark i Tyskland. Vindkraft och solceller är lösningen för ett lågt energipris i framtiden, hävdar insändarskribenten.
Vindkraftverk bakom en solcellspark i Tyskland. Vindkraft och solceller är lösningen för ett lågt energipris i framtiden, hävdar insändarskribenten.Foto: Michael Sohn

Vindkraften drivs av solenergin, som strålar in mot jorden och kommer alltså att leverera stora mängder energi så länge solen och jordklotet existerar. Alltså både hållbar och förnyelsebar. Eftersom vindkraften drivs av vädret, som är en del av klimatet, är den också klimatsmart.

Vindkraften ger oss alltså stora mängder billig energi med mycket liten miljöpåverkan. Inga fossila bränslen, inga avgasutsläpp, ingen farlig strålning och inget radioaktivt avfall. Inga forsar och vattenfall som förvandlas till stenrösen och betong. Bara teknik som omvandlar vinden till el som vi alla behöver!

”De extremt höga elpriserna i vinter har till stor del berott på att Putin har vridit åt naturgaskranarna till Europa.”
Annons

Eftersom vinden inte alltid blåser måste vindkraften kompletteras med någon form av energilagring, som kan kompensera vid vindstilla. Hittills har Sverige klarat detta bra genom att minska vattenkraftproduktionen från de stora vattenmagasinen i Norrland när det blåser och i stället öka vattenkraften när vinden tryter. När ännu mer vindkraft kommer in i elsystemet i framtiden behöver man komplettera med andra former av energilagring. Att framställa vätgas genom elektrolys av vatten kommer att vara ett mycket viktigt sätt att lagra energi, särskilt som stålframställningen i framtiden kommer att göras med vätgas. Batterilagring och smartare styrning av energianvändningen kommer också vara en del av lösningen.

Vindkraften är den billigaste energikällan och har redan bidragit till att det svenska elpriset har sjunkit under senare år. De extremt höga elpriserna i vinter har till stor del berott på att Putin har vridit åt naturgaskranarna till Europa. När energi- och elpriset i hela Europa plötsligt höjs så påverkar det också Sverige. Men vi har fortfarande lägre elpriser än man har på kontinenten.

Om vi vill ha låga elpriser i framtiden är det dags att vara positiva till förnyelsebar och klimatsmart elproduktion från både vindkraft och solceller!

Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons