Från stormen 1967 till bilverkstad

Tiderna förändras, därmed också den miljö vi lever i. I dagens avsnitt i vår bildserie Minnesluckan lyfter vi fram platser och vägar som till stor del finns kvar, men inte som förr.
Minnesluckan • Publicerad 12 september 2018
Foto: Regionmuseet