Annons

Även Kristianstads kommun tar upp frågan

Kristianstad • Publicerad 23 januari 2004

Även i Kristianstads kommun kommer frågan om bisysslor sannolikt upp på dagordningen.

– Det som nu händer med Christianstads Fastighets AB aktualiserar naturligtvis frågan och vi kommer säkert att väcka den på en förvaltningschefsträff, där även de som är vd i kommunens bolag deltar, säger personaldirektör Leif Rülf.

Annons

Han berättar att kommunen för cirka två år sedan informerade sina anställda om att den nya lagen om offentlig anställning (LOA) förbjuder offentliganställda att ha förtroendeskadliga bisysslor.

LOA säger också att arbetsgivaren är skyldig att informera de anställda om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten, och att den anställde är skyldig att på begäran lämna uppgifter om sina bisysslor. Många privata arbetsgivare har liknande krav på sina anställda. Checklistan nedan kan hjälpa en anställd att bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig.

Eva Emmelin

Checklista Bisysslor

Är verksamheten en bisyssla i lagens mening?

1. Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen?

2. Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren?

3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 och som bedrivs vid sidan av huvudanställningen?

4. Är det fråga om enbart medlemskap och inte uppdrag, t.ex. som styrelseledamot, i en förening?

5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, t.ex. att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter?

Annons

6. Innebär aktiviteten, t.ex förvaltning av den egna förmögenheten, att arbetstagaren är engagerad i företag eller branscher som är föremål för hans verksamhet i tjänsten?

Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en bisyssla i lagens mening.

Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att det inte handlar om en bisyssla i lagens mening.

Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av de områden där man bör vara särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarna eller myndigheten/förvaltningen?

Har arbetstagaren eller den myndighet/förvaltning där han eller hon är anställd arbetsuppgifter som innebär

- rättskipning

- myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter, tillstånd, bidrag m.m. för enskilda personer och företag

- upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster eller byggentreprenader)

- tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet

- förvaltning av egendom

Annons

- ledning av myndigheter/förvaltningar eller verksamheter inom dessa

Om svaret på frågan är ja, ökar risken för att en bisyssla skadar allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten.

Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar?

1. Finns det någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller verksamheten

i det företag hos vilket bisysslan utförs och å andra sidan myndigheten/förvaltningens verksamhet?

2. Finns det någon beröring mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudanställningen och bisysslan?

3. Är arbetsuppgifterna i bisysslan av mera kvalificerat slag?

4. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag?

5. Är bisysslan ett styrelseuppdrag i aktiebolag eller ekonomisk förening?

6. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, t.ex. konsultverksamhet?

Annons

7. Är bisysslan ett politiskt, fackligt eller ideellt förtroendeuppdrag?

8. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan en offentlig myndighet?

9. Är det ett allmänt intresse, t.ex. en myndighets behov av expertis, att arbetstagaren åtar sig bisysslan?

Om svaret på någon av frågorna 1 - 6 är ja, ökar risken för att bisysslan skadar allmänhetens

förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Om svaret på fråga 7, 8 eller 9 är

ja, minskar risken.

Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar?

1. Är bisysslan tidskrävande?

2. Är bisysslan kortvarig eller av sporadisk art?

3. Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom eller henne ekonomisk eller annan ersättning för bisysslan och är denna ersättning i så fall hög?

Annons

Om svaret på fråga 1 och/eller 3 är ja, ökar risken för förtroendeskada.

Om svaret på fråga 2 är ja, minskar risken.

Källa: SOU 2000:80 Bilaga 4

KRISTIANSTAD
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons