Bong kan bli skyldigt betala för utsläpp man inte gjort

Kristianstad Artikeln publicerades
Bong kan bli skyldigt att sanera förorenade vattendrag och sjöar utanför Borås.
Foto: Bosse Nilsson
Bong kan bli skyldigt att sanera förorenade vattendrag och sjöar utanför Borås.

Bong i Kristianstad kan bli skyldigt att, tillsammans med andra bolag, betala för sanering av sjöar och vattendrag utanför Borås. Det rapporterar Sveriges Radio P4.

I en utredning, som länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort, framkommer det att Borås stad och fem bolag bör stå för kostnaden att sanera flera sjöar och vattendrag utanför Borås tillsammans med staten.

Saneringskostnaden kan bli cirka en halv miljard kronor. Och bland de fem bolagen finns Bong i Kristianstad. Detta trots att företaget aldrig släppt ut miljögifter i sjöarna, rapporterar Sveriges Radio P4. Bong ska ha tagit över organisationsnumret för ett företag som släppt ut miljögifter i sjöarna.

Miljögifterna i de aktuella vattendragen och sjöarna rör sig om oljeutsläpp, tungmetaller och kemikalier som släpptes ut av industrier under mitten av 1900-talet.