Annons

Kenth Olsson: Gökboden vid Gropahålet

Gökboden vid Gropahålet betraktas av många som en ålabod, men här har ingen ål tillretts, utan var en plats där arbetarna vid pirbygget tog skydd mot isande havsvindar. Värmen höll de uppe genom att tränga sig samman i den minimala boden och dricka gök.
Foto: Kenth Olsson
Annons
Annons
Annons
Annons