Mer idrott i skolan ger starkare barn

Kristianstad Artikeln publicerades

Mer idrott på schemat gör barnen starkare och mindre överviktiga. Men enbart motion räcker inte som bot mot fetma.

I tre år har Högskolan Kristianstad följt eleverna vid två skolor i Borrby för att se hur mer idrott i skolan påverkar barnens hälsa och välbefinnande.

Vid den ena skolan fick omkring 125 barn från förskoleklass till sexan extra idrott om 40 minuter fyra dagar i veckan. Den femte dagen hade man en uteaktivitet.

Vid jämförelseskolan fick eleverna fortsätta med mer normala 1-2 gympapass i veckan. När försöket summeras visar det sig att satsningen på fysisk aktivitet gett barnen en bättre fysisk förmåga.

– Försöket visar att det går att påverka barns fysiska förmåga utan att barnen blir negativt inställda till idrott, säger professor Göran Ejlertsson som varit projektledare.

I projektet fick försöksgruppen både mer gympa och ett mer varierat innehåll på idrottslektionerna än tidigare. Hälften av undervisningen hade flickor och pojkar idrott var för sig. Dessutom gjordes en extra insats i mindre grupper. I studien tittade man även på elevernas attityder. Tre områden visade sig särskilt viktiga för deras livskvalitet. Att hälsa och kompisar hamnade i topp var väntat.

Dessutom skattade barnen fysisk förmåga som viktigt.

– Det är en ny och intressant slutsats. Eftersom barn tycker att fysisk förmåga är viktigt är förutsättningarna god att utöka den fysiska aktiviteten i skolan, säger Göran Ejlertsson.

Barnen med mer idrott på schemat blev alltså starkare och fick en positiv inställning till att röra på sig. Forskarna hade även förväntat sig att mer idrott skulle förhindra övervikt. Riktigt så bra blev det inte.

– Visserligen ökade BMI långsammare bland de elever som hade mer idrott, men den ökade även där. Det räcker alltså inte att införa mer gymnastik för att råda bot på en ökande övervikt.

– Övervikt är ett enormt samhällsproblem, säger Göran Ejlertsson.

Barnen vid jämförelse-skolan ville efter hand också ha mer idrott och när försöket var över införde man mer idrott även vid den skolan.

– Nu finns det vetenskapligt stöd för skolor att införa mer idrott på schemat och jag hoppas att det används på ett klokt sätt, säger Göran Ejlertsson.

Åsa Pearce

044-18 55 36

asa.pearce@kristianstadsbladet.se