Kultur o Nöje

Ljuv yta med ett oroande djup

Kultur o Nöje Artikeln publicerades
Ett av "telegramverken" där Sigmund Freuds meddelande till dottern Anna daterat 1929 lyder: "sorry you suffer for the glory of the name"
Foto:Olseröds konsthall
Ett av "telegramverken" där Sigmund Freuds meddelande till dottern Anna daterat 1929 lyder: "sorry you suffer for the glory of the name"

Det är kaprifolernas tid. I Olseröds konsthall tecknar Maria Finn blommans konturer bara för att radera ut dem i nästa bild. Allt handlar om mönster och berättelser. Om vad som sägs och förblir osagt, om historiens och psykets vindlande spår.

"Fyra telegram och en novell"

Maria Finn, Olseröds konsthall, t.o.m. 7 augusti

Hennes teckningar i serien "Honeysuckle" bottnar i William Morris mönster med samma namn. Där omsluts den doftande kaprifolen av slingrande blomsterprakt. Som drivande kraft för den brittiska Arts & Craftsrörelsen kring sekelskiftet 1900 kombinerade den engelske formgivaren, författaren och reformivraren sin passion för hantverk och skönhet med ett starkt socialt engagemang. Hans mönster hör till designhistoriens klassiker, och tillverkas mer än hundra år senare än idag. Få kopplar dem dock till det kompromisslösa ställningstagande mot industrialismens exploatering av människa och natur som genomsyrade Morris arbete. Vad som kvarstår är den utsökta ornamentiken, vars förtrollande växtkraft i bästa fall låter ana en annan möjlig värld.

Med blyerts drar Maria Finn upp mönstrets linjer. Fast i takt med att bild följer på bild sprider sig de vita fläckarna över papperet. Kaprifolen bleknar och motivet suddas gradvis ut. Varje utsnitt följs av ett citat ur Anna Freuds text "About Losing and Being Lost", om barns förmåga att förlora sina ägodelar när de upplever sig oälskade. Som psykoanalytiker verksam under större delen av 1900-talet intresserade hon sig särskilt för barnets utveckling liksom jagets försvarsmekanismer. För alltid skuggad av sin berömde far, Sigmund, har hennes livsverk ofta försvunnit in i historiens blinda fläckar. I ett annat av sina verk tar Finn fasta på just detta. Den tecknade sviten "Telegram" bygger på telegram skickade mellan far och dotter under 1920- och 30-talet. "Sorry you suffer for the glory of the name" beklagade Sigmund, med det kostsamma telegrammets knappa formuleringar. Precis som vår tids twitter och sms tvingade mediet fram sitt eget koncentrerade språk.

Citaten kombineras också här med tecknade tolkningar av textila mönster, denna gång ursprungligen ritade av arkitekten Josef Frank (1885-1967). I likhet med Anna Freud (1895-1982) hade han sin bas i den dynamiska metropolen Wien under 1900-talets första decennier, innan nazismen tvingade dem på flykt. Familjen Freud till London medan Josef Frank anlände till Stockholm, där han inledde sitt samarbete med Estrid Ericsons firma Svenskt Tenn. Fast det var från exilen i New York som han under ett brinnande världskrig ritade merparten av de mönster som hör till den svenska formens mest älskade skatter. Precis som William Morris hade Frank en tro på designens och arkitekturens sociala uppgift och kraft, men i båda fall blev deras arbete ofta alltför exklusivt för att nå en bredare publik.

    I Maria Finns händer förenklas mönstrens komplexitet när tryckprocessens enskilda färgskikt blottläggs och detaljer skalas bort. Det välbekanta blir främmande, ungefär likt en illustration av Sigmund Freuds begrepp unheimlich, även om förfrämligandet inte riktigt har de kusliga inslag som uttrycket vanligen förknippas med.

    Lika intressant är den tredje bildserie som Finn visar, byggd kring den argentinske författaren Julio Cortázars novell "Las babas del diablo (Djävulens saliv). Dess dramatiska spel med voyeurism, erotik och osäkerheten mellan det som sker och vad ögat tycker sig se, inspirerade på 1960-talet den italienske filmregissören Michelangelo Antonioni till kultfilmen "Blow-Up", vilket även var den engelska titeln på Cortázars novell. Skickligt förenar Maria Finn det visuellt raffinerade med det intellektuellt mångbottnade i en utställning, som under sin ljuva yta rymmer ett oroande djup.