Annons

E-handeln måste ses över för att bli en klimatvinst

Allt fler handlar idag via nätet, en utveckling som kommer att ge flera förändringar. Är ett bättre klimat en av dessa? I bästa fall, men då krävs en översyn. Det menar forskaren Michael Johansson i dagens krönika. ”Vi måste hitta effektiva, smarta och hållbara lösningar där vi samordnar transporter, kör fossilfritt och inte transporterar halvtomma bilar.”
Klimatfredag • Publicerad 12 mars 2021
Detta är en personligt skriven text i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tiotusentals paket hanteras manuellt och automatiserat på online-apoteket Apoteas gigantiska anläggning för e-handel i Morgongåva.Foto: Fredrik Sandberg/TT

E-handel är en växande trend. Detta är ett relativt nytt sätt för diverse inköp som gör det möjligt att hantera delar av flödet elektroniskt. Trots att det ännu är en blygsam trend så börjar vi redan nu uppleva en del konsekvenser för klimatet som är direkt kopplade till vårt nya konsumtionsbeteende.

För konsumenterna möjliggör e-handel flexibla inköp direkt från hemmet, vilket både sparar tid och minskar ens utsläpp för transporten till och från butiken. Men samtidigt gör olika webbaserade tjänster det väldigt enkelt att genom ett par klick köpa hem billiga produkter som skickas från andra sidan jordklotet.

Redo att transportera post och varor.Foto: Marcus Palmgren
Alltfler paket beställs och returneras, vilket ställer ökade krav på leverantörerna.Foto: Vilhelm Stokstad/TT
”För konsumenterna möjliggör e-handel flexibla inköp direkt från hemmet, vilket både sparar tid och minskar ens utsläpp för transporten till och från butiken. Men samtidigt gör olika webbaserade tjänster det väldigt enkelt att genom ett par klick köpa hem billiga produkter som skickas från andra sidan jordklotet.”
Michael Johansson
Annons

Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Följande faktorer bestämmer klimatpåverkan från transporter: trafikarbetet (hur mycket vi kör med våra fordon), energianvändningen per kilometer (hur mycket drivmedel fordonen förbrukar per kilometer) och andelen fossila drivmedel (mängden fossila drivmedel i förhållande till förnybar energi som etanol, biogas och andra icke-fossila bränslen).

För att reducera de negativa klimateffekterna kopplat till e-handel bör arbetet inriktas på att öka transporteffektiviteten, bland annat genom samordning och samhällsplanering. En annan viktig faktor är att genomföra övergången till förnybara drivmedel och utveckla energieffektivare fordon.

Vi måste helt enkelt hitta effektiva, smarta och hållbara lösningar där vi samordnar transporter, kör fossilfritt och i själva verket inte transporterar så mycket luft och halvtomma bilar. Trots allt, klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga.

Vid e-handel förändras många delar i den traditionella försörjningskedjan från produktion till konsumtion. När gods- och transportflöden inte längre går via butiker utan direkt till utlämningsställen, eller till hemmet, är det svårt att säga om den totala koldioxidutsläpp från transporten verkligen minskar.

För en butik (eller ett företag) kan denna omställning med uteblivna transporter till och från butikerna upplevas som ett klimatsmart alternativ med minskade utsläpp som följd. Men är uteblivna transporter till och från de fysiska butikerna tillräckliga för att väga upp följdeffekterna?

Det är i sammanhanget ett antal olika faktorer som påverkar den totala klimat- och miljöbelastningen av transporter kopplade till e-handel. Det handlar om val av drivmedel och transportslag, fyllnadsgrad, geografiska avstånd samt vilken last-mile-lösning (alltså, hur den sista delen av varutransporten genomförs) som erbjuds, bland annat med möjlighet till produktreturer. Andra faktorer som påverkar det totala trafikarbetet är förpackningarnas storlek. Ett vanligt exempel är Lego-förpackningarnas storlek i förhållande till dess innehåll. Där sker en stor transportvolym av luft.

”Andra faktorer som påverkar det totala trafikarbetet är förpackningarnas storlek. Ett vanligt exempel är Lego-förpackningarnas storlek i förhållande till dess innehåll. Där sker en stor transportvolym av luft.”
Michael Johansson
En bild från Odla.nu:s anläggning utanför Kristianstad. Företaget var ett av dem som märkte av en kraftig ökning av e-handeln med anledning av pandemin.Foto: Johan Nilsson/TT
Flera packade paket inne på kristianstadsföretaget Odla.se.Foto: Johan Nilsson/TT

Konsumenter i Sverige har samtidigt ändrat köpmönster under det senaste året, till stor del på grund av Coronapandemin. Det handlas avsevärt mer på nätet idag än tidigare och många har dragit ner på inköp av vissa varor. Inte minst för att tackla smittspridningen. Vi vet till exempel att försäljningen av kläder och skor har minskat betydligt den senaste tiden. Skälet till detta är främst effekten av de tvingande bestämmelserna om max antal kunder i fysiska butiker.

E-handeln har möjlighet att hjälpa hushåll att till stora delar vara bilfria, vilket skulle minska de vardagliga personresorna med bil. Men, beroende på var slutleveransen sker – i hemmet eller vid ett utlämningsställe – fortsätter konsumenten att resa med bil till affären precis som tidigare. Och det blir sammantaget totalt sett fler resor än förr.

Det är med andra ord ingen enkel lösning att få e-handeln klimatneutral. Som konsument skulle man kunna acceptera längre leveranstider för att skapa möjlighet till ökad fyllnadsgrad, men även ökad möjlighet till samlastning, inte minst för att möjliggöra en effektivare last-mile-leverans.

Under den senaste julhandeln fick en butik i Stockholm placera flera paket utanför entrén, på grund av utrymmesbrist inne i lokalen.Foto: Anders Wiklund/TT
En kund hämtar e-beställda matvaror på en av butiken Willys hämtstationer.Foto: Claudio Bresciani / TT

Som köpare är det såklart jättesmidigt att kunna beställa allting från ett ställe på internet. Relativt lite eftertanke läggs vid att beställningen med olika produkter inte skickas från en plats utan kan komma i separata paket från olika delar av världen. För varje nytt paket uppstår en ny transport någonstans i transportsystemet.

Annons

Genom att prioritera investeringar i viktig transportinfrastruktur, utveckla regelverk och styrmedel, samt satsa på kunskap kan förutsättningarna för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter förbättras. Ett väl fungerande transportsystem, där trafikslagen samverkar, skapar förutsättningar för effektiva godstransporter.

Konsumtion formar på många vis vår identitet och, inte minst, våra sociala relationer. Trots att e-handeln slagit rekord har den inte fullt ut kompenserat för nedgången av fysiska inköp i krisande delar av detaljhandeln. Där ser man tecken på att e-handel inte tillfredsställer vår längtan efter socialt umgänge. Och när vi varken träffar andra på jobbet eller bjuder hem vänner längre har vi inte ett lika stort behov av att uttrycka vår identitet med nya kläder eller andra yttre attribut.

Samma grundläggande drivkrafter förklarar också varför det är svårt för många att minska sin shopping, trots ett överflöd av prylar och konsumtionens negativa inverkan på miljön. Den påtvingade isoleringen har fått oss att reflektera över våra vanor. Det är ett tillfälle i tiden som samverkar med andra trender, som minimalism, icke-konsumtion, bakslag för fast fashion och en ökad medvetenhet om klimatkrisen. Det ger en synergieffekt.

Fakta

Klimatfredag

Var fredag under 2021 kommer en del av fredagens kultursidor att ägnas åt klimatfrågorna. Sedan starten i januari har man här bland annat kunnat läsa om hur man pratar klimat med barnen, hur vår hälsa påverkas av klimatförändringar, ekofascism och bokrecensioner.

En stomme i denna satsning är att lyfta fram forskare och forskning från Lunds universitet, och dess olika institutioner inriktade mot klimat- och hållbarhetsfrågor. Dagens skribent är Michael Johansson, forskare vid Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap, Lunds universitet, Campus Helsingborg. Bland hans aktuella forskningsprojekt finns framtida hållbar mobilitet, logistik och transporter inom Greater Copenhagen-området och betydelsen av turismen i städerna och dess effekter på ekosystemtjänster.

De tidigare artiklarna hittas på kristianstadsbladet.se. Sök på ”Klimatfredag”.

Samtidigt så har inte e-handeln påverkat oss som konsumenter utan vi har fortfarande behovet att i många fall besöka fysiska butiker med effekt av den transportkostnad som det innebär. I detta fall kan dock miljömedvetna konsumenter undvika att ta bil till utlämningsställen eller helt enkelt att planera hämtning i samband med andra ärenden.

Om inte leveransbilarna erhåller en hög fyllnadsgrad så kommer både utsläpp och trängsel att fortsätta öka. Samtidigt genererar gratisreturer och många små inköp naturligtvis också ökade utsläppen från transporterna. Samtidigt påverkar valet av drivmedel klimatutsläppen från transporter.

Med den växande e-handeln ökar också transporter och returer, som i sin tur innebär stora utmaningar både för e-handlarna och för klimatet. E-handel innebär stora framtida möjligheter när det kommer till att ersätta viss shopping i butik. Samtidigt påverkar e-handeln det framtida värdet av affärsgator, stadskärnor och köpcentra. Tillväxten inom e-handeln har också skapat oro hos fastighetsägare gällande säkerhet. Som exempelvis paket i trapphus eller accesskoder som sprids.

Anpassning till nya tider är dock nyckeln till framgång. Vi behöver mer kunskap om hur ett förändrat köpbeteende påverkar städer, människors vardagsliv och vilka transportmässiga effekter det får för miljön och klimatet.

Av: Michael Johansson

Michael Johansson, forskare vid Lunds universitet, Campus Helsingborg.Foto: Privat
”Anpassning till nya tider är dock nyckeln till framgång. Vi behöver mer kunskap om hur ett förändrat köpbeteende påverkar städer, människors vardagsliv och vilka transportmässiga effekter det får för miljö- och klimat.”
Michael Johansson
E-handeln är en växande trend.Foto: Paul Madej
Annons
Annons
Annons
Annons